Ta strona korzysta z plików cookie.

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. prof. Muhammada Yunusa

Katedra została uruchomiona w 2013 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Jest prowadzona przez uczelnię wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodkiem THINKTANK oraz Inicjatywą Sekretarza Generalnego UN Global Compact. Jej prace zainaugurował prof. Yunus podczas swej wizyty w Polsce. Celem działalności Katedry jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej...

23 sierpnia 2016
Projekty zrealizowane

IRI – wizyta studyjna działaczy z państw rozwijających się

W połowie maja Centrum Stosunków Międzynarodowych gościło pięcioro liderów publicznych z Birmy/ Mjanmy, Hondurasu, Boliwii i Nikaragui, uczestników projektu Rising Stars Alumni Program: Theory and Practice for Emerging Democratic Leaders. Podczas trwających tydzień sesji, warsztatów i wizyt studyjnych goście CSM dowiedzieli się, jak na przykładzie Polski wyglądał proces transformacji z...

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

Publikacja 10, 15, 25

THINKTANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z PZU i ORLEN zebrały unikalne świadectwa architektów i świadków Wielkiej Zmiany, a także wypowiedzi międzynarodowych polityków, którzy ją uważnie obserwują. W wyjątkowej publikacji oraz na specjalnej stronie internetowej zebrane zostały świadectwa m.in. Tony Blair, Javiera Solany, Lech Wałęsa, Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera,...

10 czerwca 2014
Projekty zrealizowane

EU-Russia Civil Society Forum

EU-Russia Civil Society Forum to stała platforma dla współpracy i koordynowania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej, w celu wzomocnienia więzi społecznych w obszarach rządów prawa, praw człowieka oraz budowania demokracji. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest członkiem grupy roboczej „Problemy społeczne i partycypacja obywatelska” w ramach Forum.

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

Broszura Milenijna 1999

Sponsorzy: MSZ (Departament Promocji)

11 października 1998
Projekty zrealizowane

Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne

Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne zostało zainicjowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i było realizowane we współpracy z niemieckim partnerem Pflüger Internationale Beratung GmbH. Profesor Friedbert Pflüger, były Sekretarz Stanu w pierwszym rządzie kanclerz Merkel, poseł do Bundestagu 1990-2006 oraz wykładowca King’s College w Londynie specjalizuje się w tematyce polityki energetycznej i klimatycznej....

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

Publikacja „Edukacja europejska dla wszystkich”

Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l’Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu...

11 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

Międzynarodowy projekt badawczy TRANSFAM

Projekt TRANSFAM, finansowany z tzw. funduszy norweskich, skupiał się na zagadnieniu migracji transnarodowych oraz tworzeniu polskich rodzin w Norwegii. Realizowany był przez CSM w ramach polsko-norweskiego konsorcjum (CSM, Uniwersytet Jagielloński, Agder Research, Nova) i trwał od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. CSM jest liderem w realizacji...

26 listopada 2014
Projekty zrealizowane

’Belarus Live’

Białoruś to piękny kraj pełen sprzeczności i kontrastów. No bo, jak inaczej, jak nie kontrastem można nazwać społeczność, która świadoma jest historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a brak jej tożsamości i przywiązania do wartości jakimi są język, tożsamości, poczucia wspólnoty narodowej. Wreszcie o czym często się zapomina naród, który w demokratyczny...

11 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

Świat: Inspiracje

To projekt realizowany wspólnie z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK. Jego celem jest zwiększenie wiedzy polskich decydentów o rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W ramach projektu eksperci CSM i THINKTANK uczestniczą w misjach zagranicznych organizowanych przez MSZ, MG, KPRM i Kancelarię Prezydenta, przygotowują opracowania poświęcone...

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

India EU Council

Projekt jest realizowany jako kontynuacja działalności Stowarzyszenia India EU Council, które połączyło się z Centrum Stosunków Międzynarodowych pod koniec 2013 roku. Celem projektu jest zwiększanie wiedzy decydentów w Polsce i innych krajach Europy Srodkowo-Wschodniej o subkontynencie indyjskim. Projekt koncentruje się na współpracy w obszarze polityki, edukacji i przedsiębiorczości. Partnerem CSM...

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

I-KIDS

Centrum Stosunków Międzynarodowych zrealizowało projekt: Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach. „I-KIDS”.  Projekt realizowany był przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz  Uchodźców oraz budżetu państwa. Czego dotyczył projekt?   Polska przekształca się dynamicznie w kraj imigracji. Pojawienie się dzieci uchodźczych w polskich szkołach stanowi...

11 grudnia 2012
Projekty zrealizowane

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego

W 2009 Komisja Europejska zyskała nowego partnera w procesie rozwijania inicjatywy Partnerstwo Wschodnie. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które spotkało się w połowie listopada 2009 w Brukseli zapoczątkowało nowy rozdział w historii relacji Komisji Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i państwami członkowskimi UE. Partnerstwo Wschodnie zostało pomyślane jako forma współpracy międzyrządowej, w...

1 listopada 2012
Projekty zrealizowane

Projekt EMILIE

W 2006 roku CSM rozpoczęło uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KE w ramach  6 Programu Ramowego EMILIE – „Europejskie podejście do obywatelstwa wielokulturowego: wyzwania prawne, polityczne i edukacyjne”. Celem projektu było wypracowanie ugruntowanych badawczo rozwiązań na obecny kryzys wielokulturowości w Europie. W badaniu uczestniczy dziewięć krajów: Wielka Brytania, Francja, Niemcy,...

11 maja 2007
Projekty zrealizowane

Polska 89’ – Białoruś 91’

Pełna nazwa projektu brzmi „Polska w przededniu objęcia Prezydencji w Unii Europejskiej – Wyzwania i szanse. Projekt szkoleniowy dla regionalnych dziennikarzy białoruskich”. Projekt polegał na zapewnieniu dziennikarzom dostępu do odpowiedniej wiedzy na temat polityki zagranicznej RP, programu „Partnerstwo Wschodnie”, drogi Polski do członkostwa w UE od roku 1989 do 2004....

11 listopada 2009
Projekty zrealizowane

The Balkans – Between History and the European Union

     Bałkany od wieków są regionem Europy, w którym rodzą się konflikty etniczne, polityczne i społeczne. O ile Europa Zachodnia weszła po wojnie na tory stabilnego rozwoju i ma za sobą najdłuższy w historii okres trwałego pokoju, o tyle kraje bałkańskie nadal są źródłem wielu niepokojów. Zbrodnia ludobójstwa sprzed...

10 kwietnia 2010
Projekty zrealizowane

Projekt CLANDESTINO

W 2007 roku CSM rozpoczęło uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KE w ramach 6 Programu Ramowego CLANDESTINO. “Irregular Migration: Counting the uncountable Data and Trends Across Europe” (Nierejestrowana migracja: szacowanie niepoliczalnych danych, trendów w Europie. Clandestino). Projekt miał porównawczy i interdyscyplinarny charakter. Podejmował krytyczną analizę metod szacowania danych dotyczących nieudokumentowanych...

11 grudnia 2008