Białoruś to piękny kraj pełen sprzeczności i kontrastów. No bo, jak inaczej, jak nie kontrastem można nazwać społeczność, która świadoma jest historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a brak jej tożsamości i przywiązania do wartości jakimi są język, tożsamości, poczucia wspólnoty narodowej. Wreszcie o czym często się zapomina naród, który w demokratyczny sposób wybrał na prezydenta osobę, która okazała się być przywiązana nie tyle do kraju i jego mieszkańców co do władzy. I naród, który od ponad 10 lat nie ma dość siły by powiedzieć mu „dziękujemy, na nowe czasy potrzeba innego przywódcy”.

 

Projekt „Belarus-Live” był gdy się rozpoczynał próba uzupełnienia informacji o wydarzeniach na Białorusi. Uznaliśmy bowiem, że było wiele stron internetowych tworzonych w języku białoruskim i rosyjskim przekazujących wiadomości z Białorusi jednak z powodu blokady językowej były one mało znane w Europie Zachodniej, a zwłaszcza wśród osób, które mają pływ na politykę wobec Białorusi.

Naszym zamierzeniem od 2006 roku było ukazywanie Białorusi w sposób obiektywny. Zbierając informacje we współpracy z Europejskim Radiem dla Białorusi i Redakcją Białoruską Polskiego Radia dla Zagranicy informowaliśmy o wydarzeniach oficjalnych jak i tych, które ważne dla Białorusi nie miały szansy na publikację w tzw. oficjalnych środkach masowego przekazu na Białorusi.

Belarus-Live.EU informowało o nie tylko o politycznych, ale również o kulturalnych wydarzeniach w Białorusi.

Owocem projektu od roku 2006 do połowy 2009 była seria cotygodniowych biuletynów oraz codzienny zestaw wiadomości. Całość była dostępna w językach: polskim, angielskim, białoruskim i rosyjskim ( w pierwszym roku funkcjonowania serwisu także: ukraińskim i niemieckim).

Przy tworzeniu biuletynu zawsze kierowaliśmy się zasadami bezstronności i profesjonalizmu.

Rok 2010 będzie rokiem wielkiej zmiany formuły i formatu projektu Belarus-Live.EU

Na Białorusi powstało szereg stron internetowych zawierających najświeższe informacje a także tłumaczonych na języki obce.

Chcemy, aby w przyszłości Belarus-Live stał się interaktywnym forum wymiany myśli pomiędzy użytkownikami tak białoruskimi jak i międzynarodowymi, dlatego zdecydowaliśmy się chwilowo zawiesić działanie serwisu i przekserować domenę na dedykowaną stronę WWW w CSM.

Centrum Stosunków Międzynarodowych

 https://csm.org.pl

Belarusian Translators Group

W ramach tego projektu zrealizowano następujące działania:

Portal informacyjny www.Belarus-Live.EU

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2006 roku.

Portal informacyjny skierowany do Białorusinów i obcokrajowców mieszkających w Białorusi, a także

polityków i dziennikarzy pracujących na całym świecie. Strona dostępna w czterech wersjach

językowych: polskiej, angielskiej, białoruskiej i rosyjskiej. W ramach projektu publikowane były

tygodniowe biuletyny informacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń na Białorusi, rozsyłane do

subskrybentów. Biuletyn jest bezpłatny a uzyskać go można na stronie projektu.

Portal tworzy grupa dziennikarzy skupionych wokół Białoruskiego Zrzeszenia Dziennikarzy przy

wsparciu Europejskiego Radio dla Białorusi.

Informacje były częściowo kształtowane przez Europejskie Radio dla Białorusi, którego zespół

codziennie przygotowuje zbiór wiadomości, dalej przedstawianych w programach informacyjnych.

Lista informacji zawierała także wiadomości o znaczeniu krajowym z gazet lokalnych: “Nasha Niva”,

Narodnaya Vola”, “SNPlus”, “Tovarisch”, “Novy Chas”, “Salidarnasc”, “Your Country’s

Tomorrow”, “Generation.BY”, Intex Press, “Brestskiy Kuryer”, “Brestskaya Gazeta”, “Gazeta

Slonimskaya”, “Bobruyskiy Kuryer”, “Volny Horad”, “Info-progulka”, “Rehiyanalnaya Gazeta”,

“Borisovskiye Novosti”.

Portal www.Belarus-Live.TV

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2007 roku.

Projekt skierowany głównie do młodych Białorusinów, miał na celu pokazanie bogactwa kulturalnego

pokolenia młodych Białorusinów i umożliwienie im prezentacji swojej twórczości i pomysłowości za

pomocą filmów wideo umieszczanych w ogólnodostępnym serwisie WWW. Na stronie portalu

ukazywały się równiez autorskie materiały telewizji Bel-Sat, Magazynu Studenckiego 34, gazety

Nasza Niwa oraz agencji BelaPan. Zespół tworzący Belarus-Live.TV koncentrował się na działaniach

informacyjnych i poszukiwaniu partnerów gotowych do umieszczania swoich filmów na stronach

portalu oraz na ożywieniu działającego przy portalu forum.

Białoruska Szkoła Dziennikarstwa

Kontynuacja projektu wznowionego w 2005 roku.

Projekt skierowany był do młodych Białorusinów chcących lepiej poznać kunszt dziennikarski i

wyzwania stojące przed dziennikarzami w demokratycznych systemach. Absolwenci szkolenia mieli

szansę zatrudnienia w Europejskim Radio dla Białorusi – średnio co roku Białoruska Szkoła

Dziennikarstwa dostarcza ERB ok. 8 młodych współpracowników