Ta strona korzysta z plików cookie.

Inne

Inne

Raport CSM: „Reforma UE. Ocena uwarunkowań i propozycji zmian”

Czy obecnie UE potrzebuje reformy i jeśli tak to jakiej. Czy rozszerzenie o Ukrainę, Mołdawię, Gruzję i państwa bałkańskie jest możliwe bez reform wewnątrz UE. Czy debata o reformach, w szczególności dotyczących traktatowych nie jest przypadkiem wynikiem ukrywanych obaw przed natury zmianą integracji europejskiej po rozszerzeniu? Które z propozycji reform...

6 lutego 2024
Inne

Unia Europejska i USA: strategiczna współzależność

Rosyjska agresja na Ukrainę odnowiła debatę dotyczącą relacji USA i Europy w kontekście nowych zagrożeń i wyzwań. Stany Zjednoczone stanęły na czele koalicji Zachodu w obronie Ukrainy i razem z UE i Wielką Brytanią nałożyły sankcje na Rosję. Wspólne działania i wspólny cel, jakim jest odepchnięcie Rosji z Ukrainy i...

13 października 2023
Nasze publikacje

„Japan and Central Europe: Geopolitics, Security, and Economy.” IEŚ Policy Papers 8/2023

IEŚ Policy Papers 8/2023 Japan and Central Europe: Geopolitics, Security, and Economy Redakcja: Tomasz Stępniewski, Adrianna Śniadowska ISBN: 978-83-67678-17-9 Liczba stron: 59 Format: 135×200 Wydanie: Lublin 2023 Opis: Europa zyskuje w Japonii coraz większą uwagę w sferze geopolityki, bezpieczeństwa oraz ekonomii, przy czym szczególne zainteresowanie ze strony Tokio wobec Europy Środkowej ma znaczące implikacje dla...

6 października 2023
Inne

Raport „Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej”

Jednolity Rynek Cyfrowy (JRC) UE to strategia mająca umożliwić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w europejskim środowisku cyfrowym. To także jedna z dróg do wzmocnienia roli gospodarki europejskiej w dziedzinie technologii cyfrowych. JRC tworzą pakiet regulacji oraz programy finansowe, a efektem ma być usuwanie wirtualnych granic w UE,...

25 maja 2023
Inne

Raport CSM i THINKTANK: „Imigracja pracowników z Azji i Afryki: perspektywy dla polskiej gospodarki”

Nagły napływ cudzoziemskich pracowników do Polski w ostatnich latach był zaskoczeniem dla społeczeństwa i administracji. Ten proces jednak był i jest nieuchronny. Prognozy GUS wskazują, że do 2025 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o prawie 850 tys. (3,8%), a w wieku produkcyjnym mobilnym już o prawie 1,18...

12 kwietnia 2023
Inne

Relacje polsko-niemieckie w czasach przełomu – CSM POLICY PAPER

Relacje polsko-niemieckie nie mogą się wyzwolić z podwójnej pułapki – historii i polityki. To więzi kształtowane nie tylko przez kalkulacje wynikającymi z bezpośredniego sąsiedztwa i współpracy oraz przynależności obu państw do NATO i Unii Europejskiej, ale także obciążone wielowiekowym konfliktem z jego tragiczną kulminacją w czasie drugiej wojny światowej. Odniesienia...

5 lutego 2023
Inne

Przeznacz 1% podatku na działalność CSM

Centrum Stosunków Międzynarodowych to fundacja pożytku publicznego. Jeśli uważają Państwo, że  polityka międzynarodowa i sprawy zagraniczne powinny być w  Polsce lepiej znane i rozumiane, warto przeznaczyć na naszą działalność 1% podatku. . KRS: 0000105653 .

2 marca 2022
Inne

Raport „Rynek pracy w nowej normalności” przygotowany przez CSM i Fundację Eberta

Obrazujące sytuację na rynku pracy w 2020 r. dane GUS wskazują, że wpływ pandemii najwyraźniej było widać w pierwszym półroczu, zaraz po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Jeśli stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wynosiła 5,4 proc., to w kwietniu wzrosła do 5,8 proc., a w maju do 6 proc. W kolejnych miesiącach,...

25 listopada 2021
Inne

20 lat Karty Praw Podstawowych UE

Godność, wolności, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość – to najważniejsze dobra osobiste przysługujące każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Zostały zebrane w jednym wiążącym prawnie dokumencie: Karcie praw podstawowych UE, która została ogłoszona w 2000 roku i weszła w życie w grudniu 2009 roku wraz z Traktatem z Lizbony. Od tego czasu...

23 lipca 2021
Inne

Migracje w Europie. Nowy pakt o migracji i azylu.

Według badania Eurostatu 72 proc. obywateli UE chce, aby unijna administracja zaangażowała się w wypracowanie nowych ram dla polityki azylowo-migracyjnej. Doświadczenia z lat 2015-16 były bowiem wstrząsem dla Europy. Dlatego we wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego paktu o migracji i azylu. Teraz toczą się w tej sprawie...

29 czerwca 2021
Inne

THINKBOOK 2020: Jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie za 5 lat

Upowszechnienie sztucznej inteligencji będzie takim skokiem, że szybko zapomnimy, jak to było wcześniej – przewiduje futurolog Kevin Kelly, założyciel amerykańskiego magazynu „Wired”. Ja też nie mam wątpliwości, że wszystkie opisywane tu scenariusze zdarzą się na pewno. Dlaczego? Ponieważ będące ich podstawą technologie już istnieją. Jedne są co prawda jeszcze na...

21 grudnia 2020
Inne

Raport CSM: „Pandemia 2020. Świat do góry nogami”

Kiedy jesienią 2019 roku pojawiło się ognisko zapalne COVID19 w chińskim, istotnym dla gospodarki światowej mieście Wuhan w prowincji Huwei zdawało się, że mamy do czynienia z rodzajem ciekawostki medialnej, odległą chorobą innej cywilizacji. Wkrótce się okazało, że to początek nowej pandemii, która postawiła nasz świat na głowie. Wciąż żyjemy...

29 września 2020
Inne

Program odbudowy gospodarki Muhammada Yunusa

Laureat pokojowej nagrody Nobla, członek Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK, proponuje nowy program odbudowy światowej gospodarki po koronawirusie. Yunus zwraca uwagę, że choć pandemia wyrządza wiele szkód na całym świecie, to oferuje też niezrównaną szansę. Zanim nastąpi restart globalnej gospodarki, wszyscy powinniśmy sobie  zadać pytanie, czy na pewno chcemy wrócić w stare...

5 maja 2020
Inne

Unia Europejska i Indie w najbliższej dekadzie: wzmocnienie strategicznego partnerstwa

Unia Europejska i Indie podpisały umowę o współpracy jeszcze w 1994 r., a 10 lat później strategiczne partnerstwo . W Europie panowało wtedy przekonanie, że NATO można w zasadzie rozwiązać, a Stary Kontynent nigdy jeszcze nie był tak bezpieczny. Dano temu wyraz w strategii pisanej przez zespół Javiera Solany –...

29 kwietnia 2020
Inne

EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects

UE kilkakrotnie wyraziła zainteresowanie współpracą z Indiami w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym w kwestiach związanych z terroryzmem, migracją, cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem morskim. Zacieśniając współpracę na tym polu, obie strony mają możliwość stworzenia sytuacji dla siebie korzystnych i wzmocnienia partnerstwa strategicznego UE-Indie – piszą dr Małgorzata Bonikowska i dr...

21 kwietnia 2020
Inne

EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects

Kiedy w 2004 roku podpisano Strategiczne Partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Indiami, obie strony były przekonane, że utworzona zostanie przestrzeń do wspólnych działań i projektów. Kilka lat później okazało się jednak, że współpraca ta zeszła na dalszy plan, ponieważ oba kraje zajęte są wyzwaniami wewnętrznymi – piszą dr Małgorzata Bonikowska...

7 stycznia 2020
Inne

Wizerunek Chin w oczach elit politycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej

Wraz z partnerami z Czech (Association for International Affairs), Słowacji (Central European Institute of Asian Studies) i Węgier (Central and Eastern European Center for Asian Studies) opracowaliśmy raport na temat percepcji Chin w oczach elit politycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej.  Staraliśmy się dokonać przeglądu tego, w jakich kategoriach różni politycy i...

30 grudnia 2019
Inne

Wilki beda sie bronic

CSM OPINIA Bonikowska „Wilki beda sie bronic” [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Wilki beda sie bronic

27 lipca 2016
Inne

Dwa w jednym, czyli biznes społeczny

CSM OPINIA Ostrowska „Dwa w jednym, czyli biznes społeczny” [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Dwa w jednym, czyli biznes społeczny

9 marca 2016
Inne

Europa i świat, czyli nowa wielka gra

CSM OPINIA Bonikowska „Europa i świat, czyli nowa wielka gra” [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Europa i świat, czyli nowa wielka gra

7 stycznia 2016
1 2 3 5