Ta strona korzysta z plików cookie.

EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects

7 stycznia 2020
Inne

Kiedy w 2004 roku podpisano Strategiczne Partnerstwo pomiędzy Unią Europejską a Indiami, obie strony były przekonane, że utworzona zostanie przestrzeń do wspólnych działań i projektów. Kilka lat później okazało się jednak, że współpraca ta zeszła na dalszy plan, ponieważ oba kraje zajęte są wyzwaniami wewnętrznymi – piszą dr Małgorzata Bonikowska i dr Arvind Kumar w publikacji EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century:  Challenges and Prospects.

 

Publikacja powstała w ramach projektu UE – Indie: Inicjatywa Partnerstwa think tanków. Inicjatywa ma na celu nawiązanie relacji między najlepszymi europejskimi i indyjskimi think tankami, aby wspólnie znaleźć kanały zaciesniania współpracy strategicznej w takich dziedzinach jak m.in. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, globalne zarządzanie, czy stosunki międzynarodowe.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] EU–India Security and Defence Cooperation in the Twenty First Century: Challenges and Prospects