Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych została zarejestrowana w 1996 roku. Jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem zajmującym się problemami polityki międzynarodowej oraz polityką zagraniczną i europejską Polski.

Główne cele CSM to:

  • zwiększanie wiedzy o UE i świecie wśród polskich decydentów,
  • popularyzacja wiedzy o Polsce wśród środowisk opiniotwórczych za granicą,
  • analizowanie sytuacji międzynarodowej.

Od 2009 roku CSM jest uznawane za jeden z najlepszych think tanków Europy Środkowo-Wschodniej w badaniu The Leading Public Policy Research Organizations In The World prowadzonym przez Uniwersytet Pensylwanii.

Działalność CSM jest adresowana przede wszystkim do samorządowców i przedsiębiorców, a także administracji centralnej, polityków, dyplomatów, politologów i mediów.

Działania

CSM prowadzi działalność badawczą, informacyjną i edukacyjną. Fundacja wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Tworzy forum debaty i wymiany idei w sprawach polityki zagranicznej, relacji między państwami oraz wyzwań globalnego świata.

W dotychczasowej swojej działalności CSM szczególny nacisk kładło na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, stosunków transatlantyckich, szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej, bilateralnych i multilateralnych kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Przy realizacji projektów CSM współpracowało z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, komisjami spraw zagranicznych Sejmu i Senatu RP, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska. Liczne projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu NATO, Komisji Europejskiej, Fundacji Forda, German Marshall Fund of the United States, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Roberta Boscha, Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, European Climate Foundation, National Endowment for Democracy, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Działania CSM są prowadzone w ramach następujących programów strategicznych:

  • Program Europejski
  • Polityka światowa
  • Wojny hybrydowe
  • Migracje
  • Innowacje Polityczne