Raport „Rynek pracy w nowej normalności” przygotowany przez CSM i Fundację Eberta

Obrazujące sytuację na rynku pracy w 2020 r. dane GUS wskazują, że wpływ pandemii najwyraźniej było widać w pierwszym półroczu, zaraz po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń. Jeśli stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wynosiła 5,4 proc., to w kwietniu wzrosła do 5,8 proc., a w maju do 6 proc. W kolejnych miesiącach, od czerwca do listopada, utrzymywała się na poziomie 6,1 proc. W grudniu bezrobocie nieznacznie wzrosło, do 6,2 proc., jednak podobne spadki zatrudnienia odnotowywano pod koniec roku także w latach wcześniejszych pisze Zbigniew Gajewski w raporcie „Rynek pracy w nowej normalności”.

Raport przygotowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację im. Friedricha Eberta ze współpracy z ośrodkiem THINKTANK.

RAPORT DO POBRANIA TUTAJ.
.