Raport CSM i THINKTANK: „Imigracja pracowników z Azji i Afryki: perspektywy dla polskiej gospodarki”

Nagły napływ cudzoziemskich pracowników do Polski w ostatnich latach był zaskoczeniem dla społeczeństwa i administracji. Ten proces jednak był i jest nieuchronny. Prognozy GUS wskazują, że do 2025 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o prawie 850 tys. (3,8%), a w wieku produkcyjnym mobilnym już o prawie 1,18 mln osób (8,4%). W kolejnych latach po 2025 r. spadek liczby osób w wieku produkcyjnym będzie się utrzymywał, w niektórych okresach może być nawet szybszy. Po 2035 roku, kiedy na emerytury zacznie odchodzić pokolenie wyżu demograficznego przełomu lat 70-tych i 80-tych, obecne napływy migracyjne mogą okazać się niewystarczające dla utrzymania wzrostu naszej gospodarki. Sytuacja ta wymaga mądrej i uczciwej polityki migracyjnej biorącej po uwagę młode i prężne demograficznie kraje Azji i Afryki – pisze Janusz Byliński w raporcie.

POBIERZ PUBLIKACJĘ TUTAJ.