Raport CSM: „Reforma UE. Motywy zmian, paleta propozycji i przesłanki wyboru opcji”

Czy obecnie UE potrzebuje reformy i jeśli tak to jakiej. Czy rozszerzenie o Ukrainę, Mołdawię, Gruzję i państwa bałkańskie jest możliwe bez reform wewnątrz UE. Czy debata o reformach, w szczególności dotyczących traktatowych nie jest przypadkiem wynikiem ukrywanych obaw przed natury zmianą integracji europejskiej po rozszerzeniu? Które z propozycji reform UE pojawiających się w dyskusji mają szansę powodzenia? Jakich wyborów powinna dokonać Polska? – czytamy w raporcie autorstwa dr Jarosława Pietrasa.

POBIERZ PUBLIKACJĘ TUTAJ.