Relacje polsko-niemieckie w czasach przełomu – CSM POLICY PAPER

Relacje polsko-niemieckie nie mogą się wyzwolić z podwójnej pułapki – historii i polityki. To więzi kształtowane nie tylko przez kalkulacje wynikającymi z bezpośredniego sąsiedztwa i współpracy oraz przynależności obu państw do NATO i Unii Europejskiej, ale także obciążone wielowiekowym konfliktem z jego tragiczną kulminacją w czasie drugiej wojny światowej. Odniesienia do Niemiec stanowią ważną część narracji – często destrukcyjnej – głównych sił politycznych rządzących Polską. Są narzędziem pozyskiwania elektoratu w trakcie kampanii wyborczych oraz sposobem na dyskredytację przeciwników politycznych. Na stosunkach polsko-niemieckich ciąży obecnie błędna polityka wschodnia Berlina, który przez dziesięciolecia stawiał na pierwszym miejscu gospodarcze i strategiczne więzi z Moskwą, nie biorąc pod uwagę odczuć swoich wschodnich sąsiadów i partnerów w UE. Czy zatem ogłoszona przez kanclerza Olafa Scholza „Zeitenwende” przyniesie przełom w stosunkach polsko-niemieckich? I co winno się czynić w Polsce, aby je polepszyć – w interesie własnym i Unii Europejskiej?

Polecamy policy paper przygotowany przez analityków CSM, dotyczący relacji polsko-niemieckich. W tekście wykorzystano wątki poruszone podczas dwóch narad strategicznych, zorganizowanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w listopadzie i grudniu 2022 w Warszawie. W naradach udział wzięli: Jan Truszczyński, Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Arkadiusz Stempin, Marek Prawda, Krzysztof Jasiecki, Michał Maliszewski, Bruno Surdel, Piotr Arak, Ewa Łabno-Falędzka, Marcin Antosiewicz, Paweł Wojciechowski, Eugeniusz Smolar, Małgorzata Bonikowska, Marek Cichocki, Janusz Reiter, Michał Jamiołkowski.

POBIERZ PUBLIKACJĘ TUTAJ.

.