„Unijny plan odbudowy ma niewiele wspólnego z bieżącą rozgrywką polityczną” — dr Małgorzata Bonikowska na kanale Resetu Obywatelskiego [05.02.2023]

Na pytanie o aktualny status prac nad Krajowym Planem Odbudowy, dr Bonikowska zwróciła uwagę na ogólne zagubienie spowodowane politycznym zamieszaniem wokół tego programu. Jest to plan wydatkowania środków z funduszu „Next Generation EU” („Nowe Pokolenie UE”), który nie jest jedynie planem odbudowy UE po pandemii, ale programem modernizacji Unii na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Dlatego też nie dotyczy on jedynie aktualnych działań, ale również przyszłych innowacji w czterech głównych obszarach: środowiskowym, technologicznym, zdrowotnym i gospodarczym.

Spór polityczny w Polsce przekłada się na głosowania w sprawie KPO. Premier Morawiecki może składać obietnice w Brukseli, ale ma ograniczony wpływ na efekt głosowań w parlamencie. Niekonsekwencja w głosowaniach może być grą wyborczą PiSu, która ma na celu albo rozpoczęcie wydatkowania zaliczki w trakcie kampanii wyborczej albo zatwierdzenie aktów prawnych dotyczących „kamieni milowych” przed samymi wyborami.

Poproszona o komentarz na temat roli Polski w Europe z perspektywy pogarszających się relacji węgiersko-europejskich, dr Bonikowska zwróciła uwagę na malejący potencjał Węgier i wzrastające znaczenie Polski na wschodniej flance NATO. Ta sytuacja daje Polsce szanse na odegranie kluczowej roli w polityce europejskiej, lecz wymagałoby to znacznej poprawy relacji na linii Warszawa-Bruksela.