Ta strona korzysta z plików cookie.

Projekt CLANDESTINO

11 grudnia 2008
Projekty zrealizowane

W 2007 roku CSM rozpoczęło uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KE w ramach 6 Programu Ramowego CLANDESTINO. “Irregular Migration: Counting the uncountable Data and Trends Across Europe” (Nierejestrowana migracja: szacowanie niepoliczalnych danych, trendów w Europie. Clandestino). Projekt miał porównawczy i interdyscyplinarny charakter. Podejmował krytyczną analizę metod szacowania danych dotyczących nieudokumentowanych migracji. Miał służyć stworzeniu narzędzia oceniającego i klasyfikującego owe szacunki. Projekt obejmował także etyczny wymiar tworzenia i korzystania z takich szacunków i efektów, jakie mogą przynieść dla społeczeństw przyjmujących i imigrantów. 

Publikacje projektu:

  •  K. Iglicka,  NIELEGALNA IMIGRACJA W EUROPIE, PROBLEMY, DANE, TECHNIKI

    {phocadownload view=file|id=260|target=s}
    {phocadownload view=file|id=261|target=s}