Ta strona korzysta z plików cookie.

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Debata „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności” podczas EFNI

Centrum Stosunków Międzynarodowych otrzymało dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na opracowanie publikacji i zorganizowanie debaty „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności”, która odbyła się 2 października b.r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Celem projektu było zdefiniowanie interesów, które prowadzą do podziałów na naszym kontynencie oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji, jak sprostać...

4 września 2014
Projekty zrealizowane

TTIP

2 grudnia 2013 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Stowarzyszeniem Alumni i ośrodkiem analitycznym THINKTANK zorganizowało debatę na temat znaczenia negocjacji w sprawie TTIP dla relacji USA-UE. Celem konferencji było zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących przed Europą i USA w kontekście TTIP oraz polskiego stanowiska w...

19 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

Obce wpływy w Europie Centralnej – wspólny projekt think tanków z Grupy Wyszehradzkiej

Razem z naszymi partnerami z Czech: Prague Security Studies Institute (PSSI), Węgier: Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) i Słowacji: Slovak Foreign Policy Association (SFPA) zrealizowaliśmy projekt mający na celu monitorowanie prokremlowskich działań w sferze gospodarczej, kulturalnej i informacyjnej w naszym regionie. Za nami pierwsze spotkanie w Pradze, poświęcone...

7 listopada 2016
Projekty zrealizowane

European Remembrance 1917-2017

CSM, wraz z renomowanymi think tankami i organizacjami pozarządowymi z sześciu krajów z Unii Europejskiej i Zachodnich Bałkanów – Centre for Democratic Transition z Czarnogóry (lider projektu), Central European Heritage z Węgier, European Projects Association z Belgii, FALIŠ z Chorwacji, HMM… z Serbii i Opera Nomadi z Włoch – bierze...

20 grudnia 2017
Projekty zrealizowane

Wojna informacyjna w Internecie – nowy projekt CSM

Razem z think tankami z Czech, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Węgier zrealizowaliśmy projekt poświęcony przeciwdziałaniu dezinformacji online w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach którego monitorowaliśmy media internetowe, starając się wyłonić wspólne mechanizmy oraz kluczowe tematy będące przedmiotem manipulacji. Staraliśmy się uchwycić podobieństwa i różnice w strategiach dezinformacyjnych, skrojonych pod kątem specyficznych...

28 lipca 2016
Projekty zrealizowane

Debaty na temat Efektywności Energetycznej

Celem projektu „Efektywność Energetyczna” było przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym doświadczeń w zakresie różnych działań podejmowanych na świecie w celu poprawienia wydajności energetycznej gospodarek narodowych m.in. systemów inteligentnych sieci elektroenergetycznych, rozwiązań „green building”, czy systemów ewaluacji efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy publicznych.  Cel ten zrealizowaliśmy poprzez organizację kameralnych spotkań...

1 grudnia 2009
Projekty zrealizowane

Polska i Czechy wobec Chin – projekt CSM i czeskiego PSSI

Celem projektu jest porównanie polskiego i czeskiego podejścia do Chin i jednoczesna ocena, jakie podobieństwa i różnice występują w stosunku Chin do obu krajów oraz ocena ryzyka, wyzwań oraz możliwości, które mogą płynąć z zacieśniania wymiany handlowej i gospodarczej z Państwem Środka. Ma również na celu łączenie społeczności i stworzenie...

1 września 2017
Projekty zrealizowane

Polska 2000 – osiągnięcia i problemy

Sponsorzy: MSZ (Departament Promocji)

11 kwietnia 2000
Projekty zrealizowane

Projekt CSM w ramach Forum Polsko-Czeskiego

Po raz kolejny Centrum Stosunków Międzynarodowych, wraz z renomowanym ośrodkiem analitycznym Aspen Institute Prague, zrealizowało projekt w ramach corocznego konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Forum 2017 poświęcone było możliwościom rozwoju Polski i Czech w XXI ze szczególnym naciskiem na rolę miast...

11 sierpnia 2016
Projekty zrealizowane

Czyste technologie węglowe – szansa i wyzwania dla Polski

Celem projektu „Czyste technologie węglowe”  jest przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym zarówno potrzeby wdrożenia innowacyjnych technologii w energetyce, które mogą być dla Polski pomostem w drodze do innowacyjnej gospodarki. Obok tak określonego celu głównego, równie istotna jest dla nas prezentacja doświadczeń innych krajów w zakresie czystych technologii węglowych, zarówno...

11 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

Program mentoringowy dla krajów Partnerstwa Wschodniego UE

Program mentoringowy organizowany przez CSM we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Republikańskim jest skierowany jest do grupy młodzieżówek partyjnych z Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Podczas projektu młodzi ludzie spotykają się z osobami o ugruntowanej pozycji w świecie działalności publicznej i/lub polityki, które dzielą się z nimi wiedzą w najlepiej znanej...

4 kwietnia 2017
Projekty zrealizowane

Wschodnia granica Polski jako granica UE/The Polish Eastern border as the border of Europe 2000

Sponsorzy: Delegatura Komisji Europejskiej – pomoc finansowa w ramach interdyscyplinarnego programu PHARE-ZZ9724

11 kwietnia 2000
Projekty zrealizowane

Projekt „Dialog Europa-Azja”

Fundacja Konrada Adenauera zrealizowała projekt, którego celem było prowadzenie regularnego dialogu pomiędzy Europą a Azją (zwłaszcza wschodnią) oraz usprawnienie współpracy obu kontynentów. Od piętnastu lat co roku przedstawiciele międzynarodowych think tanków i instytutów badawczych spotykali się na przemian w jednym z europejskich lub azjatyckich krajów, aby wymienić idee i doświadczenia...

4 września 2014
Projekty zrealizowane

Projekt KAS Polityka gospodarcza i społeczna Polski 2000

Sponsorzy: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

11 kwietnia 2000
Projekty zrealizowane

„Debaty ponad podziałami”

Projekt jest wynikiem współpracy między Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodkiem Analiz Strategicznych. Jego cel to poszukiwanie w środowisku centrum, lewicy i prawicy wspólnych elementów myślenia o pozycji naszego kraju w Europie i świecie, aby zdefiniować polską „rację stanu” i kluczowe elementy polityki zagranicznej, obowiązujące bez względu na wewnętrzne podziały polityczne.

16 listopada 2016
Projekty zrealizowane

Wschodnia granica Polski jako granica UE/The Polish Eastern border as the border of Europe 1999

Sponsorzy: Delegatura Komisji Europejskiej – pomoc finansowa w ramach interdyscyplinarnego programu PHARE-ZZ9724

11 kwietnia 1999