Ta strona korzysta z plików cookie.

European Remembrance 1917-2017

20 grudnia 2017
Projekty zrealizowane

CSM, wraz z renomowanymi think tankami i organizacjami pozarządowymi z sześciu krajów z Unii Europejskiej i Zachodnich Bałkanów – Centre for Democratic Transition z Czarnogóry (lider projektu), Central European Heritage z Węgier, European Projects Association z Belgii, FALIŠ z Chorwacji, HMM… z Serbii i Opera Nomadi z Włoch – bierze udział w projekcie poświęconym pamięci wydarzeń sprzed stu lat i wniosków z nich wynikających, które mogą być istotnym punktem odniesienia w dniu dzisiejszym.

Przy wsparciu programu „Europa dla obywateli”, finansowanego przez Komisję Europejską, jesienią tego toku odbyła się seria debat publicznych poświęconych historycznym, politycznym i kulturalnym aspektom roku 1917 – z intencją zainicjowania dialogu na temat przyszłości przy wykorzystaniu refleksji odnośnie przeszłości.

Celem projektu jest wykazanie, że Unia Europejska to nie tylko biurokratyczne negocjacje czy też obowiązki krajów członkowskich lub kandydackich. Jednocześnie chodzi o uświadomienie obywatelom Europy, że nie ilość otrzymanych funduszy europejskich czyni z nas Europejczyków, ale system demokratycznych i kulturowych wartości tworzony od wieków. I to one znajdą się w centrum zainteresowania projektu.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.