Razem z think tankami z Czech, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Węgier zrealizowaliśmy projekt poświęcony przeciwdziałaniu dezinformacji online w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach którego monitorowaliśmy media internetowe, starając się wyłonić wspólne mechanizmy oraz kluczowe tematy będące przedmiotem manipulacji. Staraliśmy się uchwycić podobieństwa i różnice w strategiach dezinformacyjnych, skrojonych pod kątem specyficznych realiów krajów uczestniczących w projekcie. Wnioski z badań, a także rekomendacje, jak odpowiadać na propagandę i dezinformację, znajdują się w raporcie, który przedstawiliśmy decydentom z naszego regionu, Unii Europejskiej i NATO. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego.

www.visegradfund.org

visegrad fund logo blue-300x125