Wschodnia granica Polski jako granica UE/The Polish Eastern border as the border of Europe 1999

Sponsorzy: Delegatura Komisji Europejskiej – pomoc finansowa w ramach interdyscyplinarnego programu PHARE-ZZ9724