Po raz kolejny Centrum Stosunków Międzynarodowych, wraz z renomowanym ośrodkiem analitycznym Aspen Institute Prague, zrealizowało projekt w ramach corocznego konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Forum 2017 poświęcone było możliwościom rozwoju Polski i Czech w XXI ze szczególnym naciskiem na rolę miast w tym procesie. Głównym zadaniem Forum było wspieranie działalności inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu państw dla intensyfikacji wzajemnych stosunków.

 Czytaj więcej