Fundacja Konrada Adenauera zrealizowała projekt, którego celem było prowadzenie regularnego dialogu pomiędzy Europą a Azją (zwłaszcza wschodnią) oraz usprawnienie współpracy obu kontynentów. Od piętnastu lat co roku przedstawiciele międzynarodowych think tanków i instytutów badawczych spotykali się na przemian w jednym z europejskich lub azjatyckich krajów, aby wymienić idee i doświadczenia dotyczące kwestii o transkontynentalnym znaczeniu. W 2011 roku sesja dialogu odbyła się w Warszawie. Centrum Stosunków Międzynarodowych brało udział w tym współfinansowanym ze środków UE projekcie. 

Idea dialogu powstała w czasach tzw. „kryzysu azjatyckiego” w latach 90. XX wieku, kiedy to kontakty pomiędzy Europą a Azją były sporadyczne. Współinicjatorem i partnerem projektu został Instytut Studiów Strategicznych i Rozwoju z Manili na Filipinach.

Sesja dialogu, która odbyła się 28 i 29 października 2013 roku w Stambule, dotyczyła przede wszystkim roli Turcji jako łącznika pomiędzy Europą a Azją. W seminarium uczestniczyła prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska, która wygłosiła w imieniu CSM krótkie wystąpienie.

Więcej informacji na temat projektu: www.eu-asia.eu

Raport „NATO – Asia-Pacific Dialogue 2014”:
{phocadownload view=file|id=546|target=s}