Celem projektu „Efektywność Energetyczna” było przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym doświadczeń w zakresie różnych działań podejmowanych na świecie w celu poprawienia wydajności energetycznej gospodarek narodowych m.in. systemów inteligentnych sieci elektroenergetycznych, rozwiązań „green building”, czy systemów ewaluacji efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy publicznych.  Cel ten zrealizowaliśmy poprzez organizację kameralnych spotkań eksperckich, video-konferencji, publikację materiałów pomocniczych oraz poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

 

Debata „Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?”

24 lutego odbyła się debata „Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?” W dyskusji udział wzięli: Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Magdalena Stretton, Dyrektor zarządzający WSP Enviro; Anna Janczewska z Biura Handlowego Ambasady USA w Warszawie; Dr inż. Aleksander Panek, Prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Dyskusję prowadził Marek Wielgo z Gazety Wyborczej. Debatę otworzył Janusz Onyszkiewicz. Na sali byli obecni przedstawiciele wielu firm i organizacji związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie.
Dyskusja toczyła się wokół funkcjonowania systemu certyfikatów energetycznych budynków, rządowego wsparcia dla energooszczędnego budownictwa oraz nowelizacji europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i wynikających z niej obowiązków polskiego prawodawcy. Zdania na poszczególne kwestie w środowisku osób zajmujących się efektywnością energetyczną w budownictwie są podzielone, zatem dyskusja była niezwykle żywa.

Debata „Does Poland need a climate bill?”
18 lutego 2010 odbyło się w CSM spotkanie z Julianem Popoven, dziennikarzem i konsultantem w dziedzinie europejskiej polityki klimatycznej i spraw związanych ze zmianami klimatu, doradcą European Climate Foundation w kwestiach polityki klimatycznej w Wielkiej Brytanii i w Europie Wschodniej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i Partii Zielonych. Dyskusja skupiła się wokół węgierskiej ustawy o zmianach klimatu przygotowanej przez organizacje pozarządowe i złożonej w parlamencie, ewentualnej potrzebie takiej ustawy w Polsce i możliwościach wprowadzenia jej w życie.  Porównywano również stosunek polityków, administracji państwowej, organizacji pozarządowych i opinii publicznej do zagadnień związanych ze zmianami klimatu na Węgrzech w Czechach i w Polsce. Zwrócono uwagę na bardzo dobrą współpracę organizacji pozarządowych na Węgrzech i czeski pragmatyzm polityczny. Na tym tle współpraca i skuteczność organizacji pozarządowych w Polsce wypadła blado.   
Kameralna dyskusja z Damianem Bednarzem z Amerykańskiego Departamentu Energetyki

W CSM 29 stycznia 2010,  odbyła się kameralna dyskusja w gronie ekspertów, w której specjalnym gościem był Damian Bednarz, specjalny asystent w Biurze Polityk i Spraw Międzynarodowych Amerykańskiego Departamentu Energetyki.
Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i wymiany poglądów w zakresie kształtowania się polityk energetyczno-klimatycznych w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

„Climate Change Challenges – Winners and Losers”
W dniu 13 października 2009 w CSM, w ramach programu: Klimat i Energia, odbyła się dyskusja panelowa w języku angielskim pt.: ”Climate Change Challenges – Winners and Losers” z udziałem Juliana Popowa, dziennikarza, eksperta w dziedzinie komunikacji, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska i zmian klimatu, Madaleny Kozmany z „Rzeczpospolitej” oraz Michała Sutowskiego z „Krytyki Politycznej”. W roli moderatora wystąpił Andrzej Bobiński.
więcej informacji

„Smart Grid – Inteligentne Sieci w Polsce”
15 Października 2009 Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych zorganizowało ekspercką wideokonferencję na temat potencjału dla rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych („smart grid”) w Polsce.

W spotkaniu po stronie USA wzięło udział  8 ekspertów: Larry Markel i Chris O’Reilley (Sentech), Eric Lightner (U.S. Department of Energy), John Dierkes i Jim Plourde (Schneider Electric), Doug Read (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), Bill Simons (Cooper Power Systems) i Miriam Heller (World Resources Institute) 
W dyskusji moderowanej z Warszawy przez Parkera Snyder (Cleantech Poland) zaangażowali się: wice-prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Dyrektor Departamentu Taryf URE Leszek Kukuła, wice-Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Dąbrowski, Prezes Zarządu RWE Stone Operator Robert Stelmaszczyk, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. prawa energetycznego Robert Zajdler, wice-dyrektor  Biura Infrastruktury Miasta Warszawy Leszek Drogosz, wice-Dyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki w Agencji Rozwoju Przemysłu Mirosław Semczuk oraz Dyrektor Departamentu Innowacji i Funduszy Zewnętrznych PSE Operator S.A. Magdalena Wasiluk-Hassa.