Ta strona korzysta z plików cookie.

Seminarium „The Potential and the Experience – Polish-Czech Cooperation in the Nuclear Energy Sector”

18 października 2010
Wydarzenia

CSM, dzięki wsparciu Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz we współpracy z Uniwersytetem Masaryka w Brnie, w dniach 12-13 października zorganizowało seminarium eksperckie „The Potential and the Experience – Polish-Czech Cooperation in the Nuclear Energy Sector”.

Wśród panelistów znaleźli się: Martin Svarovsky – Radca Minister w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Polsce, Janusz Onyszkiewicz – Senior Fellow w CSM, Mirosław Lewiński – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Jackowski – Instytut Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana,  Ivan Beneš – Dyrektor Czech Association for Energy Economy, Václav Dostál – Wicedyrektor Czech Nuclear Education Network. Ponadto w spotkaniu udział wzięli między innymi Grzegorz Wrochna – dyrektor Instytutu Badań Jądrowych, Maciej Jurkowski – Wicedyrektor Państwowej Agencji Atomistyki, przedstawiciele administracji publicznej i wyspecjalizowanych instytucji badawczych.

W trakcie spotkania skoncentrowano się w szczególności na  wymiarze międzynarodowym i bezpieczeństwa rozwoju energetyki jądrowej oraz na aspektach społeczno-gospodarczych tej inwestycji. Podsumowanie wniosków z seminarium wkrótce ukaże się na naszej stronie.