Ta strona korzysta z plików cookie.
19 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

2 grudnia 2013 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Stowarzyszeniem Alumni i ośrodkiem analitycznym THINKTANK zorganizowało debatę na temat znaczenia negocjacji w sprawie TTIP dla relacji USA-UE. Celem konferencji było zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących przed Europą i USA w kontekście TTIP oraz polskiego stanowiska w tych negocjacjach.

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele biznesu, kręgów akademickich i analitycznych,  zgodzili się, co do globalnego i wielowymiarowego znaczenia umowy. Jednocześnie wskazali, że Polska ma kłopoty z jasnym zdefiniowaniem swoich interesów i wypracowaniem stanowiska negocjacyjnego. Co więcej, wobec niskiej świadomości możliwych skutków umowy dla polskiej gospodarki, obecne poparcie dla negocjacji może ulec załamaniu wraz z postępem w rozmowach. Z tego dalsze działania THINKTANK będą skupione na szukaniu nowych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami, równocześnie z przekazywaniem im aktualnej wiedzy na temat możliwego wpływu TTIP na ich działalność.