Dr B. Nowak: „Unia Europejska wymaga jakościowego skoku integracji”

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr Bartłomiejem Nowakiem, pt. „Unia Europejska wymaga jakościowego skoku integracji”, który ukazał się w XV numerze magazynu Liberté! Wywiad dotyczy przyszłości Europy, zarządzania strefą euro oraz polskiej strategii przystąpienia do niej.

 Czytaj artykuł >>>