Ta strona korzysta z plików cookie.

EU-Russia Civil Society Forum

26 maja 2014
Projekty zrealizowane

EU-Russia Civil Society Forum to stała platforma dla współpracy i koordynowania działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Rosji i Unii Europejskiej, w celu wzomocnienia więzi społecznych w obszarach rządów prawa, praw człowieka oraz budowania demokracji. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest członkiem grupy roboczej „Problemy społeczne i partycypacja obywatelska” w ramach Forum.

Przejdź do strony EU-Russia Civil Society Forum: www.eu-russia-csf.org