Bałkany od wieków są regionem Europy, w którym rodzą się konflikty etniczne, polityczne i społeczne. O ile Europa Zachodnia weszła po wojnie na tory stabilnego rozwoju i ma za sobą najdłuższy w historii okres trwałego pokoju, o tyle kraje bałkańskie nadal są źródłem wielu niepokojów. Zbrodnia ludobójstwa sprzed zaledwie dekady, do której doszło w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, a także istniejące nadal konflikty w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie pokazują, że ścisła integracja państw bałkańskich ze strukturami UE wydaje się niezbędną przesłanką stabilności i bezpieczeństwa regionu.

     Dużą odpowiedzialność za eskalację napięć na tle narodowościowym i etnicznym w procesach rozpadu Jugosławii ponoszą bałkańscy dziennikarze i intelektualiści. Dziennikarze jako osoby o znaczącym wpływie społecznym są najskuteczniejszym nośnikiem idei, dlatego też dziś to właśnie do tej grupy adresujemy nasz projekt „The Balkans – between history and EU”.

    W ramach tego przedsięwzięcia chcielibyśmy wyposażyć dziennikarzy i pracowników mediów państw bałkańskich w merytoryczną i praktyczną wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz podzielić się z nimi Polskimi doświadczeniami z okresu przedakcesyjnego. Celowi temu służyć będzie seminarium, które odbędzie się w Warszawie w kwietniu. Do uczestnictwa w projekcie zaprosimy redaktorów i dziennikarzy z 5 państw bałkańskich – Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii oraz Kosowa. Wierzymy, że podczas wspólnych spotkań z polskimi dziennikarzami i politykami uda się nie tylko rozwiać wątpliwości dotyczące integracji europejskiej, ale także stworzyć przyjazną platformę dialogu między specjalistami z państw bałkańskich.
Wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej będziemy starali się pogłębiać w ramach zindywidualizowanych szkoleń lokalnych w każdej z 5 stolic państw-beneficjentów projektu. Liczymy, że w ten sposób przekażemy niezbędne know-how dotyczące rzetelnego, a zarazem interesującego relacjonowania w mediach problematyki dotyczącej Unii Europejskiej. 
W kolejnych etapach projektu przygotujemy w Brukseli debatę dotyczącą wyzwań stojących zarówno przed państwami bałkańskimi jak i Unią Europejska w procesie integracji. Odbędzie się również wizyta studyjna, podczas której dziennikarze państw bałkańskich będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy instytucji unijnych. Zwieńczeniem projektu będzie strona internetowa, pomyślana jaka forum dialogu i źródło informacji.

Wierzymy, że poprzez realizację projektu uda się nam przekazać jego uczestnikom narzędzia konieczne do wspierania nieśmiałych jak dotąd politycznych inicjatyw objęcia proeuropejskiego kursu przez kraje regionu. Dlatego chciałbym prosić Panią/Pana o udział w naszym przedsięwzięciu, oraz o podzielenie się swoimi cennymi wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkoleń.

Etap I – seminarium w Warszawie

W dniach 21 – 25 kwietnia 2009 odbył się pierwszy etap projektu „The Balkans – between history and European Union”. W spotkaniu tym uczestniczyło 15 wysokich rangą (redaktorzy naczelni , zastępcy oraz szefowie działów) ludzi mediów z: Macedonii, Czarnogóry, Kosowa, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Uczestnicy reprezentowali media tak drukowane jak i radio oraz telewizję. Podczas czterodniowego pobytu spotkali się oni z ich polskimi przedstawicielami, politykami oraz ekspertami z dziedziny Unii Europejskiej. W trakcie seminarium uczestnicy brali udział w debacie pt.: „The Western Balkans – A Difficult Past, a European Future?”

Większość spotkań z dziennikarzami możliwa była dzięki aktywnemu udziałowi Gazety Wyborczej, która była oficjalnym partnerem tego etapu projektu.

Etap II – szkolenia lokalne

We współpracy z naszymi lokalnymi partnerami zostanie przeprowadzonych 5 lokalnych szkoleń. Będą składać się one z serii wykładów i skierowane będą do dziennikarzy z redakcji zaangażowanych w projekt, będą jednak otwarte na inne redakcje. Szkolenia będą kładły nacisk na profesjonalne przekazywanie wiedzy o Unii Europejskiej, będą jednak skonstruowane w taki sposób, aby trafiły do szerokiej rzeszy dziennikarzy nie będącymi ekspertami w dziedzinie UE.  Seminaria będą prowadzone przez polskich trenerów posiadających głęboką wiedzę o funkcjonowaniu UE.