W „Zeit” ukazał się tekst Janusza Reitera, Prezesa Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Pliki: