Ta strona korzysta z plików cookie.
11 grudnia 2012
Projekty zrealizowane

Centrum Stosunków Międzynarodowych zrealizowało projekt: Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach. „I-KIDS”.  Projekt realizowany był przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz  Uchodźców oraz budżetu państwa.

Czego dotyczył projekt?  

Polska przekształca się dynamicznie w kraj imigracji. Pojawienie się dzieci uchodźczych w polskich szkołach stanowi ogromne wyzwania zarówno dla nowych przybyszy jak i dla kraju i społeczności lokalnych. Część uchodźców traktuje Polskę jako „przystanek w drodze”. Część jednak chce się tu osiedlić. 

Polski system edukacyjnym notorycznie boryka się  z niedofinansowaniem. Obecność dzieci uchodźców oraz dzieci osób objętych jedną z form ochrony prawnej w szkołach publicznych traktowana jest ciągle i niestety błędnie jako wyzwanie przyszłości. Ponadto obecność dzieci imigrantów w polskich szkołach nie oznacza wielokulturowej czy międzykulturowej edukacji. Ciężar odpowiedzialności związany z pracą w różnorodnym środowisku spoczywa na barkach nauczycieli często nieprzygotowanych do tego wyzwania. 

Podstawy prawne zapewniające dostęp do podstawowej edukacji dla dzieci uchodźców oraz dzieci objętych jedną z form ochrony prawnej są satysfakcjonujące. Jednak pomimo, że polskie prawo nakłada na obywateli państw trzecich obowiązek kształcenia, niejednokrotnie brak wśród nich zrozumienia dla znaczenia edukacji jako elementu istotnego dla dalszego funkcjonowania w życiu społecznym Polski. 

Dotyczy to przede wszystkim grup starających się o status uchodźcy lub pobyt tolerowany. W perspektywie długoterminowej konsekwencje wynikające z takiej postawy niosą poważne skutki dla polityki integracyjnej państwa. Mają one również duże znaczenie w kwestii dostępu do rynku pracy. 

Realizując nasz projekt chcieliśmy podkreślić rolę edukacji szkolnej nie tylko w procesie integracji dzieci, ale również całych rodzin. Dlatego też efektem końcowym projektu była poprawa oferty integracyjnej skierowanej bezpośrednio do dzieci a pośrednio do całych rodzin uchodźczych. 

Cele projektu: 

  1. Podnoszenie ogólnej świadomości imigrantów odnośnie znaczenia edukacji;
  2. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W projekcie będą prowadzone seminaria dla polskich nauczycieli i przedstawicieli władz oświatowych poświęcone wynikom projektu, przygotowany zostanie też inwentarz ‘dobrych praktyk’ stosowanych w szkołach europejskich mających o wiele dłuższe doświadczenie z dzieckiem uchodźczym  i objętym międzynarodową ochrona prawną w szkołach dystrybuowany jako przewodnik w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz kuratoriach;
  3. Zebranie informacji o wynikach nauczania oraz umiejętnościach dzieci imigrantów z państw trzecich w porównaniu do dzieci polskich. 

Działania w ramach projektu: 

  1. Utworzenie katalogu/inwentarza ‘dobrych praktyk’ stosowanych w szkołach w wybranych krajach EU mających długoletnie doświadczenie z dzieckiem uchodźczym i objętym międzynarodową ochroną.
  2. Badanie terenowe prowadzone w Polsce.
  3. Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocniczych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce.
  4. Cykl seminariów dla polskich nauczycieli i przedstawicieli kuratoriów poświęconych wynikom projektu  w badanych regionach.
  5. Nakręcenie filmu poświęconego przykładom uchodźców, którzy odnaleźli się na rynku pracy.

 

{phocadownload view=filelist|id=34}
{phocadownload view=file|id=343|target=s}

{phocadownload view=youtube|url=http://www.youtube.com/watch?v=J-yVxpDgOv4&feature=youtu.be}