Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne zostało zainicjowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i było realizowane we współpracy z niemieckim partnerem Pflüger Internationale Beratung GmbH. Profesor Friedbert Pflüger, były Sekretarz Stanu w pierwszym rządzie kanclerz Merkel, poseł do Bundestagu 1990-2006 oraz wykładowca King’s College w Londynie specjalizuje się w tematyce polityki energetycznej i klimatycznej. Forum było inicjatywą świata biznesu z udziałem ważnych osobistości polityki i ekspertów. Naszym celem było stworzenie platformy do dyskusji o tym, jak zmierzyć się z wyzwaniami, przed którymi stoją oba kraje – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, europejska polityka klimatyczna, czy konieczność rozbudowy infrastruktury energetycznej.

Polityka energetyczna Polski i Niemiec może być równie dobrze polem konfrontacji, jak i kooperacji. Jest to wyłącznie kwestią woli i wyobraźni politycznej. Jeśli strony wykażą pragmatyzm i zrezygnują z języka wojen religijnych, mogą być dla siebie ważnymi partnerami, zarówno w wymiarze stosunków dwustronnych, jak i na forum Unii Europejskiej. Postawa współpracy i wynajdowania wspólnych interesów w tych obszarach, gdzie to możliwe, nie wyklucza rozbieżności w innych sprawach. Jeśli obie strony będą się kierowały pragmatyzmem , nie ma żadnego powodu , aby rozbieżności w takich sprawach jak energia atomowa czy gaz łupkowy przeszkadzały w konstruktywnej współpracy w innych obszarach.

Pierwsze Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne odbyło się w Berlinie w dniu 17 stycznia 2014 z udziałem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Wicekanclerza Sigmara Gabriela oraz szefów kluczowych firm z szeroko pojętego sektora energetycznego obu krajów. Uczestnicy Forum podkreślali wielkie zapotrzebowanie istnienia takiego forum dialogu. Na Forum zaprezentowano analizę „The Energy for Cooperation (Polish-German Cooperation Potential Analysis in the Energy Sector” opracowaną przez Ambasadora Janusza Reitera i Profesora Friedberta Pflügera we współpracy z Tobiaszem Adamczewskim i Arashem Duero. Celem tego dokumentu jest przedstawienie obszarów współpracy w dziedzinie polityki energetycznej poprzez dostarczenie szczegółowej analizy tego sektora w obu krajach. Przygotowanie tej publikacji i wydarzenia było możliwe m.in dzięki wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha.

26 maja 2014 odbyła się konferencja „Rynek mocy- rozwiązanie na przyszłość?”, którą Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowało we współpracy z warszawskim biurem Konrada Adenauera, była zaproszeniem do debaty o tym, czy i w jakim zakresie potrzebny jest ten mechanizm w Polsce i jak wygląda status dyskusji na ten temat w innych krajach.

Przedstawiciele Niemiec i Francji podzielili się informacjami na temat zaawansowania swoich prac. Zarówno Francja, jak i Niemcy opowiadają się za zdecentralizowanym modelem rynku, gdzie wykorzystywana jest giełda i nowe instrumenty finansowe. Natomiast przedstawiciele strony polskiej skłaniali się raczej za modelem zcentralizowanym, gdzie główną rolę odgrywa operator systemu sieciowego.

Pojawił się również wątek dużej wstrzemięźliwości Komisji Europejskiej wobec wprowadzenia rynków mocy, która widzi w tym rozwiązaniu formę pomocy państwa.

Powracającym pytaniem – zgodnie z tytułem konferencji – było na ile potrzebne są rynki mocy, a w jakim stopniu inne instrumenty polityki energetycznej można wykorzystać, zanim sięgnie się po to rozwiązanie. Wśród prelegentów zarysowała się zgoda, iż mechanizmy mocowe powinny brać pod uwagę jednostki wytwórcze jak i zasoby strony popytowej (DSR).

Raport, prezentacje i zdjęcia z konferencji >>>