Nowe otwarcie w UE: jaka polityka gospodarcza?

Celem pierwszego z cyklu briefingów poświęconych nowemu otwarciu w Unii Europejskiej po powołaniu nowych władz było przedstawienie strategii oraz założeń pracy Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera. Najważniejsze cele, a także strategie ich realizacji przedstawiła Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec, wskazując między innymi na priorytetowe znaczenie tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej oraz opisując inicjatywę Junckera nakierowaną na sukcesywne zwiększanie poziomu inwestycji. Zaproszeni eksperci skomentowali natomiast program gospodarczy nowej Komisji.

W sprawie założeń ekonomicznych KE wypowiedzieli się: Jacek Dominik (były komisarz ds. budżetu i finansów UE), dr Stanisław Kluza (ekonomista, były minister finansów), Ignacy Morawski (ekonomista, BIZ Bank), dr Artur Radziwiłł (podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów), Rafał Rybacki (Szef Dywizji ds. Polski (Sektor Publiczny i Infrastruktura), Europejski Bank Inwestycyjny) oraz goście zgromadzeni na sali. Przedstawione przez Ewę Synowiec plany Komisji zostały odebrane jako krok w dobrą stronę. Podkreślono także, że wygospodarowanie nowych środków nie odbędzie się kosztem funduszy strukturalnych. Jednocześnie wielu uczestników konferencji wyraziło wątpliwości odnośnie do rzeczywistej skuteczności zaproponowanych rozwiązań w sferze pobudzania inwestycji. Zwrócono także uwagę na priorytetowe znaczenie odbudowy zaufania zarówno między rządami narodowymi a instytucjami europejskimi, jak i między biznesem a europejską biurokracją. Debatę zorganizowało Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej o wydarzeniu na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce >>