Ta strona korzysta z plików cookie.

Publikacja „Edukacja europejska dla wszystkich”

11 grudnia 2013
Projekty zrealizowane

Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l’Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.

Publikacja ta jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, trenerów i autorów programów edukacyjnych zajmujących się tematyką europejską. Dzięki niej przekazywanie i przedstawienie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu integracji europejskiej będzie łatwiejsze.

Publikację można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Publikacja dostępna jest także w internecie w czterech wersjach językowych:
– polska: http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/72_4_P_POLONAIS.pdf
– angielska: http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/68_4_P_ANGLAIS.pdf
– francuska: http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/64_4_P_FRANCAIS.pdf
– niemiecka: http://www.paris-europe.eu/IMG/pdf/76_4_P_ALLEMAND.pdf