Ta strona korzysta z plików cookie.

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. prof. Muhammada Yunusa

23 sierpnia 2016
Projekty zrealizowane

Katedra została uruchomiona w 2013 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie. Jest prowadzona przez uczelnię wspólnie z Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodkiem THINKTANK oraz Inicjatywą Sekretarza Generalnego UN Global Compact. Jej prace zainaugurował prof. Yunus podczas swej wizyty w Polsce. Celem działalności Katedry jest upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego, przyczyniającego się do zmniejszania bezrobocia na świecie oraz zwiększania możliwości rozwoju kapitału ludzkiego zarówno w krajach rozwijających się, jak i na Zachodzie.

Katedra realizuje projekty popularyzujące przykłady „social business” w Polsce i na świecie, monitoruje działania podejmowane przez państwo i ogranizacje III sektora w ramach nowej ekonomii społecznej oraz prowadzi edukację w tym zakresie.

Więcej o Katedrze: http://yunus.wspkorczak.eu/

Przedstawiciele Katedry im. Yunusa, w tym także Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, biorą udział w międzynarodowych spotkaniach organizowanych przez Centrum Yunusa. Oto relacja z jednego z nich (Berlin 2015):

ftp.fresh-group.home.pl/pub/BERLIN/berlin_.mp4