Ta strona korzysta z plików cookie.

Projekt EMILIE

11 maja 2007
Projekty zrealizowane

W 2006 roku CSM rozpoczęło uczestnictwo w projekcie finansowanym przez KE w ramach  6 Programu Ramowego EMILIE – „Europejskie podejście do obywatelstwa wielokulturowego: wyzwania prawne, polityczne i edukacyjne”. Celem projektu było wypracowanie ugruntowanych badawczo rozwiązań na obecny kryzys wielokulturowości w Europie. W badaniu uczestniczy dziewięć krajów: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia, Grecja, Hiszpania, Dania, Polska i Łotwa.

Publikacje projektu:

  • Agnieszka Weinar, Multiculturalism debates in Poland 

  • Katarzyny Gmaj, Educational Challenges Posed by Migration to Poland 

  • Katarzyna Gmaj, Krystyna Iglicka, Educational Challenges Posed by Migration to Poland – Recommendations for Policy Makers 

  • Katarzyna Gmaj, Krystyna Iglicka, 'Wyzwania edukacyjne zwiazane z migracjami do Polski. Rekomendacje’

  • Katarzyna Gmaj, Discrimination in the Workplace and the Challenge of Migration: the Case of Poland 

    {phocadownload view=file|id=258|target=s}
    {phocadownload view=file|id=259|target=s}