Pełna nazwa projektu brzmi „Polska w przededniu objęcia Prezydencji w Unii Europejskiej – Wyzwania i szanse. Projekt szkoleniowy dla regionalnych dziennikarzy białoruskich”. Projekt polegał na zapewnieniu dziennikarzom dostępu do odpowiedniej wiedzy na temat polityki zagranicznej RP, programu „Partnerstwo Wschodnie”, drogi Polski do członkostwa w UE od roku 1989 do 2004. Dziennikarze mieli możliwość odbycia spotkań z głównymi architektami wstąpienia Polski do UE i NATO oraz spotkań indywidualnych organizowanych podług życzenia uczestników projektu.  Po zakończeniu wizyty studyjnej dziennikarze mieli za zadanie śledzenie polskiej polityki zagranicznej i napisanie min. 2 artykułów do gazet regionalnych w których pracują, poświęconych Polsce w roku 2009.