Konferencja: Polska i Niemcy w roku 2009

Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i tygodnikiem Polityka zorganizowało międzynarodową konferencję „Polska i Niemcy w roku 2009. Kultura pamięci i polityka historyczna”, która odbyła się dnia 08 maja 2009 roku w siedzibie tygodnika Polityka, ul. Słupecka 6, w Warszawie.

Rok 2009 okrzyknięty został i w Polsce i w Niemczech rokiem wielu rocznic. Upamiętnione będą wydarzenia mające znaczenia dla całej Europy jak wybuch drugiej wojny światowej w roku 1939 jak i przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej w roku 1989. W tym też roku przypada 60. rocznica przyjęcia Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec.
Wspólna historia nie jest jeszcze determinantem wspólnej pamięci, wręcz przeciwnie. Każdy naród opowiada inaczej swoją historię. Jakimi środkami w takim razie budować europejską narrację XX wieku, jak mówić o przeszłości dla pokojowej przyszłości? Czy różni się pamięć Polski od pamięci Niemiec, czy jeśli Polska i Niemcy stworzą wspólną wizję przeszłości, to otworzą drogę do wspólnej europejskiej pamięci?

Program konferencji

11.00 – 11.30    Otwarcie konferencji

Janusz Reiter – Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych
Stephan Raabe  – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

11.30 – 13.00    Rok 2009 – przybliżenie czy oddalenie polskiej i niemieckiej kultury pamięci?

Co łączy, a co dzieli Polskę i Niemcy w pamięci o roku 1939 i 1989? Czym jest dla Polski i dla Niemiec rok 1939 i rok 1989? Czym warunkowane są różnice, gdzie są punkty zbieżne? W jaki sposób można zainicjować ewentualny proces zbliżania?

Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
dr Stephan Eisel, poseł niemieckiego Bundestagu, CDU, Berlin
prof. dr hab. Jan Rydel, historyk, Uniwersytet Jagielloński,  Kraków
prof. dr hab. Stephan Troebst, zastępca dyrektora Centrum Badań nad Historią i Kulturą Europy Środkowowschodniej Uniwersytetu Lipskiego (GWZO), Lipsk

Moderacja: dr Kazimierz Wóycicki (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

13.00-14.00    Obiad

14.00-16.00     Europejska kultura pamięci – wyzwania i perspektywy

Powstanie Domu Historii Europejskiej stanowi wielkie wyzwanie dla Europy. Każdy kraj próbuje podkreślić swój wkład w budowę wolnej Europy i każdy kraj opowiada na swój sposób historię swojego kraju i historię Europy. Czy można zatem mówić o europejskiej kulturze pamięci? Co wspiera proces jej powstania, a co utrudnia?

prof. dr hab. Hans Walter Hütter, prezydent fundacji „Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec“, Bonn
dr Kazimierz Wóycicki, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa

Moderacja: Adam Krzemiński (Polityka)

16.00    Zakończenie konferencji