Konferencja: Polska w zreformowanej Unii Europejskiej

27 czerwca 2008 roku odbyła się konferencja Polska w zreformowanej Unii Europejskiej.

W konferencji zorganizowanej przez Komitet Działań na Rzecz Demokracji Europejskiej (Action Committee for European Democracy – ACED) oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych pod patronatem i z udziałem Marszałka Sejmu, Pana Bronisława Komorowskiego, udział wziął m.in. Giuliano Amato – były premier Włoch. Wkrótce udstępnimy zapis stenograficzny spotkania.

Giuliano Amato przed referendum w Irlandii w czasie konferencji Center for European Reform – 12 czerwca 2008 (MP3)

Konferencja miała na celu stworzenie platformy dla debaty publicznej na temat Unii Europejskiej na tle Traktatu Lizbońskiego. W tym celu zaprosilśmy polityków i ekspertów, przedstawicieli think tanków, organizacji pozarządowych i dziennikarzy.

Komitet Działania na rzecz Demokracji Europejskiej, znany również pod nazwą “grupa Amato” (od nazwiska b. premiera Włoch, Giuliano Amato), zebrał się po raz pierwszy, by wnieść wkład do dyskusji, mających miejsce w okresie refleksji poprzedzającym uzgodnienie Traktatu Reformującego Unię Europejską, podpisanego w grudniu 2007 roku w Lizbonie. Ostatnio Komitet zebrał się ponownie, by zaangażować się w europejską debatę nad promocją demokracji i przejrzystości w ramach UE oraz nad kwestiami interakcji pomiędzy instytucjami na poziomach unijnym i narodowym, m.in. w świetle zasady subsydiarności.

Do Komitetu Działania na Rzecz Demokracji Europejskiej (ACED) należą czołowi politycy z wielu państw członkowskich UE, których prace wspomagają znani naukowcy i analitycy z całej Europy. Projekt ACED finansuje Robert Bosch Stiftung oraz cieszy się poparciem the Robert Schuman Centre of Advanced Studies na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (EUI). Konferencję warszawską wspiera także Europejski Instytut Administracji Publicznej (The European Institute of Public Administration).

Action Committee for European Democracy (WWW)

Konferencja realizowana w ramach programu Monitoringu Polskiej Polityki Zagranicznej.

W mediach:

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW ZE STRONY ACED

Giuliano Amato – premier Włoch w latach 1993-1993 oraz 2000-2001. Był Wiceprzewodniczącym Konwentu w Sprawie Przyszłości UE, którego zadaniem było przygotowanie zarysów projektu konstytucji dla Unii Europejskiej. Od 2007 roku przewodniczy Komitetowi Działań na rzecz Demokracji Europejskiej (ACED). Giuliano Amato jest profesorem prawa ustrojowego porównawczego. Wykładał na uniwersytetach w Rzymie, Modenie, Perugii i Florencji.

János Martonyi – węgierski prawnik i polityk, członek Komitetu Działań na rzecz Demokracji Europejskiej (ACED). W latach 1998-2000 był Ministrem Spraw Zagranicznych Węgier, jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuk (EASA).

Ingolf Pernice profesor prawa publicznego, międzynarodowego i europejskiego, dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Europejskiego Prawa Konstytucyjnego im. Waltera Hallsteina, działającego w ramach Uniwersytetu Humboldta. Od 1999 r. jest członkiem Komisji ds. Europy w Fundacji Bertelsmanna, a także członkiem Rady Naukowej Institut für Internationale Politik w Berlinie. Profesor Pernice jest redaktorem “Schriftenreihe Europäisches Verfassungsrecht”, a także członkiem licznych komitetów redakcyjnych, m.in. “Columbia Journal of European Law” oraz “European Constitutional Law Review”.

Paolo Ponzano jest Głównym Doradcą ds. Instytucjonalnych w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Brał udział w pracach Komitetu na rzecz Demokracji Europejskiej (ACED) jako członek wspomagający. Wspiera działania Komitetu od 2007 roku – jest członkiem jego Rady Naukowej. [więcej – PDF]

Wojciech Sadurski jest profesorem teorii prawa w na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (EUI), wykłada w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem australijskiej Akademii Nauk Społecznych. Wchodzi ponadto w skład Rady Programowej Centrum Stosunków Międzynarodowych i jest członkiem licznych komitetów redakcyjnych. Był prezesem Australia Society of Legal Philosophy. Opublikował szereg książek i artykułów akademickich, regularnie wypowiada się także na łamach prasy polskiej.  Członek Rady Naukowej Komitetu na rzecz Demokracji Europejskiej (ACED). 

Pliki: