Ta strona korzysta z plików cookie.

Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz partnerzy realizują grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″.

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii.

zobacz więcej
Wydarzenia

Podsumowanie międzynarodowej konferencji „Balkan Ambitions and Polish Inspirations” 2022

W dniu 18 listopada br. w Warszawie, w przepięknej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Balkan Ambitions and Polish Inspirations. Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

29 listopada 2022
zobacz więcej
Wydarzenia

Konferencja „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i CSM wraz z partnerami zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny i

14 listopada 2022
zobacz więcej
Artykuły

Pobyt na Uniwersytecie Klimenta Ohridskiego w Bitoli

Sprawozdanie z pobytu na University Kliment Ohridsky Bitola, Macedonia Północna 6-7 październik 2022 Pobyt na Uniwersytecie Klimenta Ohridskiego w Bitoli stanowił element realizacji współpracy Centrum

27 października 2022
zobacz więcej
Artykuły

Konferencja międzynarodowa i warsztat w Bitoli w ramach grantu MSZ (w Macedonii Północnej)

W dniach 30 czerwca br. do 4 lipca br. zespół CE wraz z partnerami z CSM, a także z WNPiSM UW odbył wizytę studyjno-konferencyjną do

11 lipca 2022
zobacz więcej
Artykuły

CSM partnerem projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”

Centrum Europejskie wraz z partnerami realizuje grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo

27 czerwca 2022
zobacz więcej
Wideo

Polska dyplomacja kulturalna i budowanie marki „Polska” poprzez kulturę

Centrum Europejskie UW oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polska dyplomacja kulturalna i budowanie marki „Polska” poprzez kulturę: doświadczenia i perspektywy”. Webinarium jest częścią

29 września 2022
zobacz więcej
Wideo

Poland as an example of the effective utilization of the EU cohesion policy funds

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polska jako przykład efektywnego wykorzystania środków polityki spójności UE”.  Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie

23 września 2022
zobacz więcej
Wideo

Poland’s success in the area of international trade and foreign direct investment

Centrum Europejskie UW i Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium:  „Sukces Polski w dziedzinie handlu międzynarodowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych: uwarunkowania i perspektywy”.  Webinarium jest

20 września 2022
zobacz więcej
Wideo

Poland’s involvement in activities for the green transformation – the European Green Deal

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar  „Poland’s involvement in activities

12 września 2022
zobacz więcej
Wideo

Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza

Centrum Europejskie UW, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowej zapraszają na webinarium: „Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza”. Webinarium jest częścią

22 lipca 2022
zobacz więcej
Wideo

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polskie doświadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie

30 czerwca 2022