Ta strona korzysta z plików cookie.

Pobyt na Uniwersytecie Klimenta Ohridskiego w Bitoli

27 października 2022
Artykuły

Sprawozdanie z pobytu na University Kliment Ohridsky

Bitola, Macedonia Północna

6-7 październik 2022

Pobyt na Uniwersytecie Klimenta Ohridskiego w Bitoli stanowił element realizacji współpracy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych podjętej w ramach projektu “Balkan Ambitions and Polish Inspirations” (zadanie publiczne finansowane przez MSZ RP w ramach grantu „Public Diplomacy 2022”).

  1. W dniu 6 października 2022 przedstawione zostały dwa wykłady skierowane do macedońskich studentów prawa:
  2. „Civil Society in Poland after 1989: Transformation, Consolidation, Deconstruction”–przygotowałi przedstawił dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW.
  3. “The war in Ukraine: different definitions of victory and the Polish perspective”–przygotował iprzedstawił prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW
  • W dniu 7 października 2022 przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze warsztatowym dla studentów pierwszego roku prawa:
  • „Building civil society in liberal democracy”–dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW
  • “Humanitarian aid for Ukrainian refugees as a catalyst of the new grassroots activity of society in Poland”– prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW.
  • Ponadto, w drugim dniu wizyty delegację z Polski przyjął Rektor uczelni prof. Sasho Korunovski. Spotkanie dotyczyło możliwości kontynuacji i rozszerzenia współpracy dwustronnej między uczelniami, jak również wspólnej realizacji projektów międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich.