Ta strona korzysta z plików cookie.

CSM partnerem projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”

27 czerwca 2022
Artykuły

Centrum Europejskie wraz z partnerami realizuje grant pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. 

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnagórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO). Głównym polskim partnerem strategicznym CE w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM).

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii. W ramach podjętych przez Centrum Europejskie UW oraz polskich partnerów działań Polska zostanie przedstawiona jako wzór państwa, które w ramach transformacji osiągnęło sukces w wymiarze bezpieczeństwa (członkostwo w NATO), w wymiarze społeczno-ekonomicznym (członkostwo w UE, polityka społeczna i prorodzinna, polityka regionalna oraz rozwój miast i wsi, rozwój polskiego sektora start-up) oraz w wymiarze kulturowym (przywiązanie do tradycyjnych polskich wartości).

Projekt obejmuje m.in.:

  1. zorganizowanie międzynarodowych warsztatów oraz konferencji ptPoland and the Balkans in Europe – Successes and Challengesktóre odbędą się w Bitoli (Macedonia Północna) w dniach 1-2 lipca
    Link do programu konferencji – kliknij tutaj
    Link do programu warsztatów – kliknij tutaj;
  2. przygotowanie dla strony bałkańskiej serii 10 webinarów i 4 podcastów prezentujących polskie doświadczenia;
  3. zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Warszawie podsumowującej projekt (październik/listopad 2022 r.);
  4. wydanie anglojęzycznej monografii poświęconej doświadczeniom transformacji w państwach bałkańskich i w Polsce oraz stojącym przed nimi wyzwaniom.

Koordynatorami projektu są po stronie polskiej: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski. Po stronie bałkańskiej: prof. dr Goran Ilik – dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.