Ta strona korzysta z plików cookie.

Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza

22 lipca 2022
Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje

Centrum Europejskie UW, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowej zapraszają na webinarium: „Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza”.

Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”.

DEBATA BĘDZIE DOSTĘPNA NA KANALE YOUTUBE: Centrum Stosunków Międzynarodowych od 27 lipca 2022 r. , godz. 17:00.

Naszymi gośćmi będą:

dr Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zakładu Bałtyku Instytutu Europy Środkowej w Lublinie oraz asystent naukowy KUL.

dr Łukasz Lewkowicz, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Starszy analityk w Departamencie Grupy Wyszehradzkiej Instytutu Europy Środkowej.

➡ dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zakładu Bałkanów w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie.

Debata odbędzie się w języku angielskim. 

Link do wydarzenia