Ta strona korzysta z plików cookie.

Warsaw Security Forum, 4-5 października 2022

22 lipca 2022
Wydarzenia

Warsaw Security Forum – największe wydarzenie transatlantyckie poświęcone bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej.

Warsaw Security Forum wpisało się na stałe w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej oraz skupiających się na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy i regionu.

Organizowany od 2014 roku Warsaw Security Forum jest platformą do wymiany poglądów pomiędzy najwyższymi przedstawicielami rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów dziedzin polityki i obronności i co roku skupia się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i ich krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Osią prowadzonych dyskusji jest polityka międzynarodowa (przede wszystkim w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane są także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, aktualnych trendów geopolityki regionalnej i światowej, terroryzmu oraz aspekty stricte militarne.

Co roku w konferencji bierze udział około 1500 osób (stacjonarnie), w tym kilkudziesięciu Prezydentów, Ministrów, Sekretarzy Stanu oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych wysokiego szczebla. Ponadto około 1000 osób ma możliwość udziału w Forum poprzez interaktywną platformę internetową WSF. Najważniejsze sesje są również transmitowane na żywo poprzez kanały partnerów medialnych oraz media społecznościowe.

W agendzie Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa znajduje się łącznie kilkadziesiąt otwartych paneli dyskusyjnych podzielonych na trzy bloki tematyczne: Global Track, Defence Track i Resilience Track. W tym pierwszym dyskusje dotyczą szeroko pojętej geopolityki, strategii współpracy pomiędzy krajami i organizacjami międzynarodowymi oraz najbardziej aktualnych i wyraźnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W zakresie tematyki związanej z obronnością i odpornością na zagrożenia dyskutowane są między innymi zagadnienia współpracy obronnej, wzmacniania struktur demokratycznych w państwach regionu, a także kwestie cyberbezpieczeństwa i konfliktów hybrydowych.

Dowiedz się więcej o Warsaw Security Forum!