Ta strona korzysta z plików cookie.

Podsumowanie międzynarodowej konferencji „Balkan Ambitions and Polish Inspirations” 2022

29 listopada 2022
Wydarzenia

W dniu 18 listopada br. w Warszawie, w przepięknej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. Balkan Ambitions and Polish Inspirations.

Konferencja była zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) w ramach grantu pt. „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” w wysokości 164 846 zł, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. Przedsięwzięcie miało charakter podsumowujący realizację grantu.

Obok głównego organizatora ze strony Polski (czyli CE UW) najważniejszym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Faculty of Law „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: Centre for International Relations (Poland), University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University of  Montenegro, University of Niś (Serbia), Institute for Research and European Studies (North Macedonia). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję był PLL LOT.

Konferencję rozpoczął o godz. 9.15 Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. dr hab. Sambor Grucza, kolejno głos zabierali: Dyrektor Centrum Europejskiego UW, dr hab. Kamil Zajączkowski, Prorektor ds. Nauki University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, prof. Goran Ilik i   Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ, pan Patryk Błaszczak

W swoich wystąpieniach rozpoczynających konferencję obaj prorektorzy podkreślili wagę współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej Polski oraz państw bałkańskich. Wskazano na potrzebę budowania sieci powiązań o charakterze akademickim (tzw. networków), które umożliwiłyby przygotowywanie i aplikowanie o wspólne granty, których efektem byłyby konferencje, seminaria i publikacje. Dawałoby to możliwość wzajemnej promocji i wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Dr hab. Kamil Zajączkowski z kolei nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ, wskazując, że kluczowym celem jest przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski jako lidera regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowo-Wschodniej oraz ukazanie Polski jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski w żywotnym interesie Polski jest pełne włączenie państw bałkańskich do struktur euroatlantyckich, gdyż będzie to szansa na stabilizację tego niezwykle konfliktogennego region. Wchłonięcie całych Bałkanów przez struktury euroatlantyckie będzie także oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich. Jest to szczególnie ważne w sytuacji odradzającego się imperializmu rosyjskiego.  Dyrektor CE UW zwrócił również uwagą, że budowanie platformy współpracy pomiędzy Polską a wybranymi państwami Bałkanów Zachodnich opierającej się na wpływowych środowiskach akademickich, dziennikarskich i pozarządowych będzie miało istotne znaczenie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w regionie. Dyrektor Błaszczak w swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń mających miejsce w Europie w związku z agresją rosyjską w Ukrainie. Wskazał, że jest to z pewnością punkt zwrotny w kształtowaniu nowego ładu światowego i porządku międzynarodowego w Europie. Podkreślił zagrożenie płynące z Rosji zarówno dla Polski, jak i regionu bałkańskiego, w którym wciąż są silne wpływy rosyjskie. Niewątpliwe aktywna rola Polski w tym właśnie regionie może przyczynić się do ograniczenia wpływów i ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy państw bałkańskich.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:
– Panel 1 Poland, the Balkan States and Regional Players, nagranie dostępne jest TUTAJ.
– Panel 2 Poland and the Balkans – Socio-Economic Changes and Challenges, nagranie dostępne jest TUTAJ.
– Panel 3 Poland and the Balkans – Systemic and Administrative Changes, nagranie dostępne jest TUTAJ.

Pełny program konferencji tutaj

Uczestnikami konferencji byli zarówno reprezentanci polskich uczelni i organizacji pozarządowych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Stosunków Międzynarodowych, PECSA), oraz przedstawiciele akademiccy i działacze organizacji pozarządowych Macedonii Północnej (University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, Institute for Research and European Studies), Serbii (University of Niś), Czarnogóry (University of Montenegro), Turcji (Uniwersytet Stambulski).

Przemówienia wszystkich polskich uczestników miały charakter promocyjny na temat osiągnięć Polski w różnych wymiarach, począwszy od politycznego, poprzez gospodarczy, społeczny i kulturowy.

Ostatnim elementem merytorycznym konferencji było podsumowanie dokonane przez prof. Kamila Zajączkowskiego oraz prof. Gorana Ilik, którzy jeszcze raz podziękowali MSZ za sfinansowanie grantu i umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia.

Po konferencji delegacja z Macedonii Północnej została zaproszona i uczestniczyła w Koncercie Urodzinowym „Pozytywne Wibracje”, zorganizowanym z okazji 206. rocznicy powołania uczelni.

Natomiast, w dzień poprzedzający konferencję, odbyła się kolacja z udziałem gości z Macedonii Północnej oraz przedstawicieli UW, CSM, a także wiceprezesa PPL LOTu. Podczas niej omawiano kwestie dalszej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.