Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polska jako przykład efektywnego wykorzystania środków polityki spójności UE”.

 Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”.

DEBATA BĘDZIE DOSTĘPNA NA KANALE YOUTUBE: Centrum Stosunków Międzynarodowych od 28 września 2022 r. o godzinie 17:00 CEST.

Naszymi gośćmi będą:

➡ dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE. doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia; Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi badania dotyczące polityki gospodarczej UE, w tym polityki spójności, konkurencyjności regionów, innowacyjności i współpracy międzynarodowej regionów, procesów integracyjnych w UE i na świecie.

➡ dr Marcin Baron, wydział Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Katedra Studiów Strategicznych i Regionalnych). Otrzymał stypendium Stefan Batory Trust / Foreign Commonwealth Office w Oksfordzie na napisanie pracy magisterskiej (w 2002 r.) z ekonomii miast i regionów. Marcin ukończył również studia podyplomowe „Knowledge Intensive Partnerships for Entrepreneurship” na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie oraz International Management Teachers Academy (ścieżka: Zarządzanie strategiczne i międzynarodowe).

➡ dr Anna Masłoń-Oracz, doradca ds. zarządzania strategicznego i ekspansji międzynarodowej firm. Pełnomocnik Rektora SGH ds. Afryki, adiunkt w SGH, autorka wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, które prowadzi na trzech kontynentach (Europa, Afryka, Azja).

➡ Jarosław M. Nazarczuk (dr), adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ocenę efektywności programów polityki regionalnej (tj. specjalnych stref ekonomicznych i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji), czynniki wpływające na aktywność eksportową na poziomie regionu/firm, determinanty lokalizacji BIZ oraz konsekwencje ich napływu.

Debata odbędzie się w języku angielskim.