Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”

14 listopada 2022
Artykuły

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i CSM wraz z partnerami zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny i odbędzie się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW, ul Krakowskie Przedmieście 26/28., w godzinach 9.15-16 30.

Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

Konferencja jest organizowana w ramach grantu, który jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. Przedsięwzięcie uzyskało także dofinansowanie z programu – Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz z Kancelarii Prawniczej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

Głównym zagranicznym partnerem strategicznym projektu jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. KlimentOhridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Ponadto partnerami po stronie bałkańskiej są: Institute for Sociological, Political and JuridicalResearchUniwersytetu „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje,Wydział Prawa Uniwersytetu w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych UniwersytetuCzarnagórskiego w Pogdoricy, Institute for Research and EuropeanStudies (macedoński NGO). Głównym polskim partnerem strategicznym CEUW w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM).

Celem projektu jest zaprezentowanie Polski jako lidera przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działanie skierowane jest do opiniotwórczych środowisk: akademickich, organizacji pozarządowych oraz dziennikarskich w Macedonii Północnej, Czarnogórze i Serbii.

Projekt obejmuje:

  1. zorganizowanie dwóch międzynarodowych konferencji naukowych (w Bitoli, 1 lipca br. i w Warszawie, 18 listopada br.);
  2. przygotowanie dla strony bałkańskiej serii 10 webinariów i 4 podcastów prezentujących polskie doświadczenia;
  3. wydanie publikacji książkowej.

Koordynatorami projektu są po stronie polskiej: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski. Po stronie bałkańskiej: prof. dr Goran Ilik – prorektor Uniwersytetu „St. KlimentOhridski” w Bitoli.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ.