Ta strona korzysta z plików cookie.

Wideo

Wideo

Polska dyplomacja kulturalna i budowanie marki „Polska” poprzez kulturę

Centrum Europejskie UW oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polska dyplomacja kulturalna i budowanie marki „Polska” poprzez kulturę: doświadczenia i perspektywy”. Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”. Naszymi gośćmi...

29 września 2022
Wideo

Poland as an example of the effective utilization of the EU cohesion policy funds

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polska jako przykład efektywnego wykorzystania środków polityki spójności UE”.  Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”. DEBATA BĘDZIE DOSTĘPNA NA...

23 września 2022
Wideo

Poland’s success in the area of international trade and foreign direct investment

Centrum Europejskie UW i Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium:  „Sukces Polski w dziedzinie handlu międzynarodowego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych: uwarunkowania i perspektywy”.  Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”.  DEBATA...

20 września 2022
Wideo

Poland’s involvement in activities for the green transformation – the European Green Deal

Centre for Europe of University of Warsaw, Centre for International Relations and Institute of Central Europe invite you to a webinar  „Poland’s involvement in activities for the green transformation – the European Green Deal”.  The webinar is part of a project entitled “Balkan Ambitions and Polish Inspirations”. This is a...

12 września 2022
Wideo

Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza

Centrum Europejskie UW, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowej zapraszają na webinarium: „Polska liderem współpracy europejskiej na linii Północ-Południe: Inicjatywa Trójmorza”. Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja Publiczna 2022”. DEBATA BĘDZIE...

22 lipca 2022
Wideo

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Stosunków Międzynarodowych zapraszają na webinarium „Polskie doświadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Webinarium jest częścią projektu „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”. Jest to zadanie publiczne finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu grantowego „Dyplomacja publiczna 2022”. Naszymi gośćmi są: Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski,...

30 czerwca 2022