Projekt CSM, realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera jest adresowany do przedstawicieli młodego pokolenia, przede wszystkim działaczy politycznych i pracowników organizacji pozarządowych oraz think tanków. Podczas warsztatów z „political fiction”, zorganizowanych w Pałacu na Wodzie w Łazienkach 16 czerwca 2016 roku dyskutowano o przyszłości świata i Unii Europejskiej, stosunkach między państwami a także relacji państwo-obywatel. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Salvatore Babones, amerykański socjolog gospodarczy, badacz współczesnego zachodu i Azji. Najważniejsze wątki dyskusji zostały opisane w pisemnym podsumowaniu.

Więcej

Projekt został zrealizowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych w Pradze (renomowanym niezależnym ośrodkiem analitycznym) w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015". 16 czerwca 2015 r. w siedzibie CSM w Warszawie odbyła się pierwsza z dwóch debat "Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: (ro)zbieżności", w której wzięli udział polscy i czescy eksperci, liderzy młodzieżówek partyjnych i organizacji pozarządowych oraz mediów. Drugie seminarium zostało zorganizowane 26 października 2015 r. w Pradze przez Instytut Stosunków Międzynarodowych. Po warszawskiej debacie powstała publikacja "Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: protokół (ro)zbieżności", zawierająca wnioski i rekomendacje dla resortów spraw zagranicznych obu państw.

Więcej

Autorem inicjatywy jest Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Katedrą Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Debaty "Polska - Europa: ćwiczenia z social fiction" ("Polska - Europa - Świat" - 9 czerwca 2015 r. i "Przyszłość Europy" - 12 czerwca 2015 r., siedziba CSM przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie) były adresowane do przedstawicieli młodego pokolenia: ekspertów, działaczy politycznych i samorządowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków. 

Więcej

W tegorocznym spotkaniu z udziałem ekspertów z ponad 20 krajów świata uczestnicy dyskutowali m.in. o wpływie rosyjskiej aneksji Krymu na bezpieczeństwo międzynarodowe, wnioskach NATO z interwencji w Afganistanie oraz wyzwaniach w zakresie cyber bezpieczeństwa. Projekt "Dialog NATO – Azja/ Pacyfik" daje unikalną możliwość nawiązywania kontaktów oraz wymiany analiz i doświadczeń dotyczących istotnych kwestii związanych z regionalnym i międzynarodowym bezpieczeństwem. W konferencji uczestniczyła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, który bierze udział w projekcie. Konferencja odbyła się 23-25.06 w Seulu, w Korei Południowej.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych otrzymało dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na opracowanie publikacji i zorganizowanie debaty „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności”, która odbyła się 2 października b.r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Celem projektu było zdefiniowanie interesów, które prowadzą do podziałów na naszym kontynencie oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji, jak sprostać trendom dezintegracyjnym i umacniać proces konsolidacji Europy. Partnerem CSM były Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Więcej

THINKTANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z PZU i ORLEN zebrały unikalne świadectwa architektów i świadków Wielkiej Zmiany, a także wypowiedzi międzynarodowych polityków, którzy ją uważnie obserwują. W wyjątkowej publikacji oraz na specjalnej stronie internetowej zebrane zostały świadectwa m.in. Tony Blair, Javiera Solany, Lech Wałęsa, Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera, Jerzy Buzek. Publikację rozpoczyna wstęp prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Więcej

W połowie maja Centrum Stosunków Międzynarodowych gościło pięcioro liderów publicznych z Birmy/ Mjanmy, Hondurasu, Boliwii i Nikaragui, uczestników projektu Rising Stars Alumni Program: Theory and Practice for Emerging Democratic Leaders. Podczas trwających tydzień sesji, warsztatów i wizyt studyjnych goście CSM dowiedzieli się, jak na przykładzie Polski wyglądał proces transformacji z systemu totalitarnego do sprawnie funkcjonującej demokracji i gospodarki rynkowej oraz jak tworzyło się społeczeństwo obywatelskie. Odbyli również serię akademickich wykładów na temat teorii rozwoju gospodarczego, budowy instytucji demokratycznych, tworzenia polityk, kontroli finansowej, przejrzystości i działań anty-korupcyjnych.

Więcej

Eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadzili badanie wśród Polaków w Wielkiej Brytanii w celu zdobycia wiedzy na temat ich poczucia przynależności do ojczyzny. Wnioski zostały opublikowane w raporcie, który pomoże Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP w opracowywaniu działań skierowanych do Polonii z ostatniej fali emigracji. Z najciekawszych wypowiedzi zmontowano klipy filmowe, składające się na zbiorowy portret polskiej społeczności na Wyspach.

Więcej

2 grudnia 2013 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Stowarzyszeniem Alumni i ośrodkiem analitycznym THINKTANK zorganizowało debatę na temat znaczenia negocjacji w sprawie TTIP dla relacji USA-UE. Celem konferencji było zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących przed Europą i USA w kontekście TTIP oraz polskiego stanowiska w tych negocjacjach.

Więcej

Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l'Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.

Więcej

Białoruś to piękny kraj pełen sprzeczności i kontrastów. No bo, jak inaczej, jak nie kontrastem można nazwać społeczność, która świadoma jest historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a brak jej tożsamości i przywiązania do wartości jakimi są język, tożsamości, poczucia wspólnoty narodowej. Wreszcie o czym często się zapomina naród, który w demokratyczny sposób wybrał na prezydenta osobę, która okazała się być przywiązana nie tyle do kraju i jego mieszkańców co do władzy. I naród, który od ponad 10 lat nie ma dość siły by powiedzieć mu „dziękujemy, na nowe czasy potrzeba innego przywódcy”.

Więcej

Celem projektu „Czyste technologie węglowe”  jest przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym zarówno potrzeby wdrożenia innowacyjnych technologii w energetyce, które mogą być dla Polski pomostem w drodze do innowacyjnej gospodarki. Obok tak określonego celu głównego, równie istotna jest dla nas prezentacja doświadczeń innych krajów w zakresie czystych technologii węglowych, zarówno w obszarze rozwiązań inżynieryjno – technicznych, jak i uregulowań prawnych. By zrealizować te zamierzenia organizujemy kameralne spotkania eksperckie, video-konferencje  oraz publikujemy materiałów robocze, będące przedmiotem debat.

Więcej

Celem projektu „Efektywność Energetyczna” było przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym doświadczeń w zakresie różnych działań podejmowanych na świecie w celu poprawienia wydajności energetycznej gospodarek narodowych m.in. systemów inteligentnych sieci elektroenergetycznych, rozwiązań „green building”, czy systemów ewaluacji efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy publicznych.  Cel ten zrealizowaliśmy poprzez organizację kameralnych spotkań eksperckich, video-konferencji, publikację materiałów pomocniczych oraz poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Więcej

PARTNERZY