Projekt dotyczący 30 lat przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

Centrum Stosunków Międzynarodowych i Uniwersytet Warszawski, wraz z partnerami z Serbii, Węgier i Chin biorą udział w realizacji projektu badawczego na temat podsumowania 30 lat przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Celem projektu jest porównanie i analiza wybranych aspektów gospodarki rynkowej 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (uczestników formatu 16+1) po 1990 roku, w oparciu o indeksy wskaźników ukazujących zróżnicowane charakterystyki konkurencyjności gospodarczej, finansowania rozwoju, rynku pracy, polityki społecznej, nauki i edukacji, instytucji ekonomicznych oraz kultury gospodarczej krajów naszego regionu.