Ta strona korzysta z plików cookie.

European Remembrance 1917-2017

28 kwietnia 2019
Projekty zrealizowane

Centrum Stosunków Międzynarodowych wraz z partnerami z sześciu krajów Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich – Centre for Democratic Transition z Czarnogóry (lider projektu), Central European Heritage z Węgier, European Projects Association z Belgii, FALIŠ z Chorwacji, HMM z Serbii i Opera Nomadi z Włoch – rozpoczęli publiczną debatę poświęconą pamięci 1917 roku oraz refleksji na temat aktualnej sytuacji krajów, biorących udział w projekcie.

W ramach programu „Europa dla obywateli”, przy wsparciu Komisji Europejskiej, rozmawialiśmy z obywatelami o istotnych aspektach historycznych, politycznych i kulturowych minionego stulecia. Ważną częścią przedsięwzięcia była rozmowa o przyszłości poprzez dialog o przeszłości.

Naszym głównym celem było pokazanie, że Europa to nie tylko biurokratyczny proces negocjacyjny, obowiązki, jakie nakładane są na kraje członkowskie, czy też środki, które można otrzymać z funduszy unijnych, ale także budowany przez wieki system wartości demokratycznych i kulturowych. Na tych właśnie wartościach bazował nasz projekt.

Więcej informacji o projekcie tutaj.