Stosunki Pekin-Ankara są skomplikowane. Jednak Turcy potrzebują inwestycji z Państwa Środka, zatem nie mają innego wyjścia, jak wziąć pod uwagę interesy Chin związane z bezpieczeństwem państwa (Xinjiang, Ujgurowie w Syrii) i współpracować z Pekinem w tym zakresie. Chińskie inwestycje w Turcji są kompleksowe i obejmują takie strategiczne sektory gospodarki jak transport, energetyka (w tym energia jądrowa), logistyka, bankowość i sektor finansowy, a także nowe technologie i handel elektroniczny - pisze dr Bruno Surdel, analityk CSM, w komentarzu opublikowanym przez Observatoire francais.

Więcej

Coroczne sesje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) są dla wielu państw okazją do przedstawienia światu swoich racji w zakresie polityki zagranicznej, rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa oraz sporów i konfliktów w wymiarze regionalnym i globalnym. Tegoroczna 73. sesja ZO ONZ odbyła się w okresie szczególnym dla świata: to czas rosnących napięć pomiędzy najpotężniejszymi mocarstwami, wojen handlowych i atmosfery niepewności zarówno na rynkach wschodzących jak i w bogatej Europie - pisze dr Bruno Surdel, eskpert CSM, w analizie Chiny w Narodach Zjednoczonych.

Więcej

Pomimo pogłębiających się relacji handlowych pomiędzy Chinami a Zachodem, ten ostatni wydają się być zawiedziony niskim poziomem chińskich inwestycji zagranicznych - mówili eksperci podczas panelu Czy Chiny są najpotężniejszym krajem na świecie?, zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Panel moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, a wśród zaproszonych ekspertów byli: Grzegorz W. Kołodko, Charles Bark, Bo Ji oraz Kelvin Tay.

Więcej

PARTNERZY