Życie w okresie przejściowym, między epokami, jest trudne. Zwiększa się chaos i niestabilność. Dziś jesteśmy właśnie w takim momencie – świat przechodzi z dwubiegunowości do wielobiegunowej „globalnej wioski”, której losy są nieznane. Kiedyś takie przeobrażenia zajęłyby stulecia, teraz czas biegnie bardzo szybko. I przynosi coraz więcej niepewności. Globalizacja przyniosła zbliżenie cywilizacji, wzrost skali kontaktów międzyludzkich i międzykontynentalnych, oraz rozrost wielonarodowych firm, których przychody są większe od niejednego państwa - pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, w trendbooku, przygotowanym przez Ośrodek THINKTANK we współpracy z bankiem BGŻ BNP Paribas na AGRO konferencję 2017, która odbyła się 16 listopada w Warszawie.

Więcej

Zwycięstwo Emmanuela Macrona zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych było ogromną niespodzianką, przede wszystkich ze względu na jego prounijne nastawienie, które, zdawać by się mogło, nie ma racji bytu w dzisiejszej ogarniętej populizmem, eurosceptycznej Europie. Dla wielu zwolenników Unii, Emmanuel Macron stał się symbolem powrotu do projektu zjednoczonej Europy, a jego zwycięstwo tchnęło w nową energię w europejskie idee. Postać Macrona urosła do rangi "nowej nadziei w Europie" względem zapowiadanych reform, zarówno we Francji, jak i w całej Unii Europejskiej - pisze Robert Steenland, współpracownik i analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych.


Więcej

Tematem przewodnim 29. spotkania państw tworzących Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC) było Tworzenie nowej dynamiki i wspieranie wspólnej przyszłości. Szczyt w wietnamskim Da Nang był poświęcony kształtowi wolnego rynku oraz roli APEC w rozwiązywaniu regionalnych wyzwań. Mimo luźnej formy działania i ogromnych różnic między krajami, wspólnota ma istotny wpływ na gospodarkę światową. Tworzące ją państwa reprezentują 39% światowej populacji, 47% udziału w światowym handlu i 57% światowego PKB. APEC to również jedyna platforma współpracy międzynarodowej, której członkami są zarówno Chiny i Hongkong, jak i Tajwan - piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Adrianna Śniadowska, analityk CSM, w komentarzu Szczyt APEC 2017: w poszukiwaniu nowej dynamikii. 

Więcej

PARTNERZY