Sztuczna inteligencja
w sektorach publicznym
i prywatnym w Polsce
i w Czechach

Celem projektu jest porównanie Polski i Czech pod kątem stosowania i wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) w sektorze prywatnym i publicznym, a także popularyzacja dobrych praktyk w tym względzie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które służą walce z pandemią Covid-19. Zadanie będzie wykonywane w obu krajach przez partnerów posiadających odpowiednie doświadczenie. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie analizy porównawczej w formie raportu poprzedzonego kwerendą i wywiadami pogłębionymi z przedstawicielami administracji i biznesu. Publikacja zostanie wydana w języku angielskim – egzemplarze drukowane (50 egz.) zostaną wysłane do przedstawicieli administracji centralnej i rządu, a wersja PDF będzie szeroko dystrybuowana do biznesu, administracji centralnej i samorządowej, ekspertów, liderów opinii i szerokiej publiczności w obu krajach. Najważniejsze wnioski z analizy zostaną przedstawione w dyskusji podczas polsko-czeskiej konferencji zorganizowanej na koniec projektu w formule on-line.

Partnerem CSM jest Aspen Institute Central Europe z Pragi.

Projekt trwa od lipca do grudnia 2020

Więcej informacji o projekcie wkrótce na naszej stronie.

Menu
eskişehir еskort - ankarabugun.org - macbook servis - ecasino.pro