Wypowiedź w International Herald Tribune

Wypowiedź Prezesa CSM, Eugeniusza Smolara, ukazała się w International Herald Tribune.

U.S. may seek to base missile shield in Lithuania – International Herald Tribune