Seminarium eksperckie: Trójkąt Weimarski w UE

25 marca 2009 roku odbyło się seminarium eksperckie zatytułowane „Trójkąt Weimarski w Unii Europejskiej”.

W dyskusji panelowej wzięli udział Minister Mikołaj Dowgielewicz, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej PISM Andrzej Ananicz, Prof. Zdzisław Najder, Prof. Stanisław Parzymies, Dyrektor fundacji Stefana Batorego Aleksander Smolar oraz Dr Olaf Osica. Celem spotkania było omówienie możliwych kierunków pogłębiania współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Klubem Weimarskim.