Ukazał się czternasty numer Biuletynu Migracyjnego wraz dodatkiem

W najnowszym numerze m.in. o tym jak zagłosuje polska emigracja.

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych występuje z inicjatywą wydawania biuletynu informacyjnego o tematyce migracji. Inicjatywa ta powodowana jest poczuciem potrzeby upowszechniania informacji o problematyce migracji, w szczególności dotyczącej mobilności między obszarami Polski, innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej.

Postawiliśmy sobie za zadanie stworzenie rzetelnego źródła informacji i dlatego też nawiązaliśmy współpracę z instytucjami państwowymi szczebla centralnego, jednostkami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką migracji. Naszym celem jest także stworzenie forum wymiany informacji między wyżej wymienionymi jednostkami. Mamy nadzieję, że wspólne tworzenie biuletynu stanie się podstawą dla dalszej współpracy.

Mamy nadzieję, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem. Liczymy także na komentarze oraz wszelkie uwagi, które mogą przyczynić się do jego ulepszenia

www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Poprzednie numery „Biuletynu Migracyjnego” znajdą Państwo w dziale Projekty i publikacje.

Pliki: